Kestorikkakasvit hallintaan IPM-keinoin

AC/DC -weeds

Alkamispäivä

01.04.2019

Päättymispäivä

31.03.2022

Tavoitteet

Kestorikkakasvien hallinta ilman kemiallista torjuntaa on haasteellista mutta ei mahdotonta. Tuntemalla entistä paremmin kestorikkakasvien biologiaa (mm. alkukehitys, kasvu, lisääntyminen, lepotila) voimme kehittää integroituja ja mekaanisen torjunnan menetelmiä ja välineitä viestittäväksi viljelijöiden tietoon ja käyttöön.

Tuotokset

•Kehitämme kestorikkakasvien hallintaan soveltuvia agro-ekologisia menetelmiä
•Edistämme viljelykasvien ominaisuuksien hyödyntämistä kestorikkakasveja vastaan
•Biologinen ja agro-ekologinen tietämys kestorikkakasveista lisääntyy
•Edistämme mekaaniseen torjuntaan soveltuvien laitteiden tuotekehitystä
•Uusimman teknologian hyödyntäminen kasvien havainnoinnissa ja torjunnassa tehostuu
•Torjuntapäätösten tekeminen helpottuu mallinnusta hyödyntämällä