AB Seinäjoki – Luke osana innovaatioyhteisöä

AB Seinäjoki - Luke osana innovaatioyhte

Alkamispäivä

01.10.2015

Päättymispäivä

15.02.2016

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen yliopistokeskuksen yhteistyönä rakentuu agrobiotalouden osaajayhteisö, jonka avulla luodaan alueen yrityksiin uutta ja kannattavaa globaalia liiketoimintaa. Yhteisössä yritykset, tutkijat, käyttäjät ja julkiset toimijat kohtaavat ja jalostavat ideoita innovaatioiksi ja uudeksi liiketoiminnaksi. Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen kaupungin rahoittamassa projektissa yhteisöä halutaan laajentaa, jonka vuoksi kartoitetaan Luonnonvarakeskuksen yhteistoimintamahdollisuuksia osana innovaatioyhteisöä.

2) Toteutus
Seinäjoen toimipaikoissa työskentelee yksi tiimiesimies, mutta ei yhtään henkilöä, jolla olisi taloudellista vastuuta. Luken roolin ja toimintatapojen kartoitus edellyttää johtajien haastatteluja.
Haastateltavia ovat mm. Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja, tutkimuksen ylijohtaja, tutkimus- ja asiakkuusjohtaja, yksiköiden johtajat sekä ryhmäpäälliköt.
Samoin käydään ryhmäkeskustelu Seinäjoella toimivien lukelaisten kanssa heidän tahtotilastaan toimia yhteisössä. Roolin selvittämiseksi tulee tehdä myös kartoitus yhteisössä toimivien tahojen toiveista Luken suuntaan.
Kartoituksessa selvitetään eri mahdollisuuksia, joilla maakunnassa voidaan tehdä yhteistyötä kehitystyössä, tutkimuksessa, kenttäkoetoiminnassa sekä alan opetuksessa.

3) Tuotokset
Hankinnan tavoitteena on tarjouspyynnön mukaisesti raportin laatiminen Luonnonvarakeskuksen yhteistoiminnasta osana Seinäjoen agrobiotalouden innovaatioyhteisöä. Maksullisena palveluna tehtävässä selvitystyössä kartoitetaan ne tavat ja roolit, jolla Luonnonvarakeskus voisi toimia agrobiotalouden innovaatioyhteisön osana. Raportissa tuodaan esille ne toimintatavat ja näkökulmat, jotka Luonnonvarakeskus voi tarjota ko. yhteisöön.
4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksena syntyy toimintasuunnitelma, jonka puitteissa Luonnonvarakeskuksen työntekijät voivat toimia agrobiotalouden innovaatioyhteisössä sekä kehittää yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen antamilla valtuuksilla.