AACA Arktisen alueen muutoksen sopeuttamistoimet

AACA YM Arktisen alueen sopeut

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

29.02.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa arktisen alueen päättäjille ja muille toimijoille alueen ympäristöllisistä ja sosio-ekonomisista muutoksista, niiden vaikutuksista, sopeutumisesta ja sopeutumisen vaatimista toimista.