Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina

PYSTI

Alkamispäivä

01.10.2018

Päättymispäivä

30.11.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä edistää pyrolyysitekniikan käyttöönottoa erilaisten biomassasivuvirtojen jalostamisessa lisäarvotuotteiksi. Hankkeessa selvitetään tekniset, lainsäädännölliset, taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset säilyttää tai jopa lisätä lietelannan lannoitearvoa pyrolyysinesteen ja biohiilen avulla.

Tuotokset

Hankkeen tuotoksina syntyy: 1) Tiivis selvitys nykylainsäädännön asettamista reunaehdoista pyrolyysinesteiden ja biohiilen käytölle lietelannassa myös luonnonmukaisessa viljelyssä. 2) Tieteellinen ja ammattilehtijulkaisu pyrolyysinesteen ja biohiilen lietelantaan lisäämisen mahdollisuuksista. 3) Selvitys pyrolyysituotteiden mahdollisista toksisista vaikutuksista. 4) Lietteen ja pyrolyysinesteen ominaisuudet huomioiva laskuri tarvittavan nesteen lisäysmäärän määrittämiseksi.

Ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 210 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.