7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisten töiden laadun parantaminen omavalvonnan avulla

7609 Kestävän metsätalouden rahoituslain

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

30.09.2015

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on luoda puitteet ja ottaa käyttöön maassamme kehitettyjä metänhoidon omavalvontamenetelmiä hyödyntäen omavalvonta metsätalouden rahoituksesta annetun lainsäädännön nojalla rahoitettavien taimikonhoito- ja nuoren metsän hoitotöiden toteutuksessa. Tavoitteen toteutuminen merkitsee omavalvontamenetelmien laajaa käyttöönottoa toimijoiden keskuudessa. Hankkeella edistetään valtion tukemien töiden tuottavuuden ja laadun paranemista, töiden hallinnon keventämistä ja tehostumista. Lisäksi tavoitteena on, että metsävaratiedon ajantasaisuus paranee. lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää metsätalouden palveluyritysten toimintaa. Nyt myönnettävällä rahoituksella on tarkoitus järjestää myös toimijoiden koulutuskierros vuonna 2015.