Novel methods for the accounting of forest ecosystems and circular materials

2019-FI-ENVECO

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.01.2021

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Päätavoite on tehdä kirjallisuuskatsaus ekosysteemipalveluiden indikaattoreista, joita voidaan kaukokartoituksella ennustaa, ja selvittää koneoppimisen mahdollisuudet ennustamisessa verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Kirjallisuuskatsaus