Podcastit ja webinaarit Yleinen

Erilaisten toimijoiden muodostamat symbioosit ovat tärkeä osa bio- ja kiertotaloutta: energiaa tuotetaan mahdollisuuksien mukaan uusiutuvista lähteistä paikallisesti ja toisen sivuvirta tai jäte kiertää toisen hyötykäyttöön.

LUO Net GOES International -hankkeen webinaaritallenteessa esittelemme esimerkkejä erilaisista symbiooseista sekä miten niissä mukana olevat toimijat hyötyvät niistä, miten ne ovat muodostuneet ja millaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia niillä nähdään olevan.

Puhujat: Harri Mattila (HAMK), Juha Strandberg (Envor Group Oy), Elina Virkkunen (Luke) ja Sanna Kokkonen (Nivos Oy).

Kesto: 45 minuuttia (esitykset) + 20 minuuttia (keskustelu).

Tallenne ei ole enää saatavilla.

 

Kaavio agroekologisesta symbioosista, jossa alkutuotanto, tuotteiden jalostus ja bioenergian tuotanto.

Katso myös