Luke käynnistää vuosittain tietyn määrän uusia tutkimusavauksia uuden PPP-mallinsa mukaan. PPP-hankkeet ovat esikilpailullisia tutkimusprojekteja, jotka linkittyvät vahvasti Luke strategiaan ja tutkimusohjelmiin sekä elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin.

Projektien rahoitukseen osallistuvat Luke ja useammat arvoketjun yritykset ja muut organisaatiot yhdessä. Projektit eivät ole riippuvaisia ulkopuolisesta julkisesta rahoituksesta, vaan ne saadaan Luken ja yritysten yhteisten tarpeiden kannalta nopeasti liikkeelle. Luke toteuttaa kyseiset projektit.

Yritykset ja organisaatiot pääsevät vaikuttamaan tutkimuskysymysten laadintaan, projektien ohjaamiseen ja niillä on etuneuvotteluoikeus tutkimuksissa syntyvään IPR:ään samoilla periaatteilla kuin esim. Business Finlandin (ent. Tekes) rahoittamissa julkisissa projekteissa. Luke omistaa projekteissa syntyvän IPR:n ja pyrkii suojaamaan elinkeinoelämän kannalta tärkeät tulokset ennen julkaisemista.  Projektien tulokset julkaistaan muutoin tieteellisesti Luken toimesta. Luken rahoitusosuus konsortioissa on 30-50 prosenttia.