Luonnonvarakeskuksessa on kehitetty useita laskureita ja ohjelmistoja palvelemaan asiakkaita ja kansalaisia. Luke tarjoaa ohjelmistoihin myös monipuolisia ja asiakkaiden tarpeisiin räätälöitäviä asiantuntijapalveluita. Laskurit ja ohjelmistot ovat vapaasti käytettävissä.

ARVO-ohjelmisto

EPPU – energiapuun mittauslaskuri

KALLE – laskentatyökalu

KUSTAA – työkalu

MELA – metsätalouden suunnitteluohjelmisto

MOTTI – metsänkasvatusvaihtoehtojen vertailu

SuojeluMotti – määräaikaisen suojelun taloudelliset vaikutukset