Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja kaikille ruokaketjun toimijoille. Olemme puolueeton ja monitieteinen biotalouden tutkimuslaitos. Tutkimuksemme on kansainvälisesti korkeatasoista.

Ruoka- ja kauppa -toimialan palveluita ovat:

  • Tuotekehityspalvelut
  • Elintarviketurvallisuuteen liittyvät palvelut
  • Tutkimukset, analyysit ja mallintaminen

Tuotekehitys

Tarjoamme palveluita elintarvikeprosessien kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Käytössämme on monipuolinen tuotekehityshalli, josta löytyvät juuresten, kasvisten ja maitotuotteiden käsittelyyn sopivat pilot- mittakaavan prosessilaitteistot. Laitteistot mahdollistavat myös nykyisten ja uusien arvojakeiden elintarvikesovellusten kehittämisen.

Autamme lisäksi asiakkaitamme selvittämään sivuvirtojen hyötykäyttöä sekä löytämään elintarvikeketjun vastuullisuuteen, hävikin pienentämiseen ja jäljitettävyyteen liittyviä ratkaisuja.

Elintarviketurvallisuus

Tarjoamme elintarviketurvallisuuden kehittämisen tueksi palveluita kuten mikrobitunnistusta ja vierasesineiden tunnistamiseen tarkoitetun testiradan sekä elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin. Palveluihimme kuuluu kehitystyön edellyttämät kemialliset ja mikrobiologiset laboratorioanalyysit ja kattavat menetelmät toiminnallisten ominaisuuksien tutkimiseen.

Tutkimukset ja analyysit

Luonnonvarakeskus tarjoaa osaamistaan myös kulutuskäyttäytymisen analysointiin esimerkiksi ostokäyttäytymistä ja kuluttajan motivointiin liittyvässä tutkimuksessa. Tarjoamme apua tuote- ja palveluketjujen ja kilpailutekijöiden kehittämiseen sekä tarjontaketjujen muutosten ja vaihtoehtoisten tarjontakanavien tutkimukseen.

Asiantuntijamme voivat tuottaa asiakkaan tarpeisiin myös muun muassa analyyseja elintarvikealan tulevaisuusnäkymistä sekä tietoa markkinoiden toimivuudesta. Lisäksi erilaiset mallintamisen metodit ovat asiakkaidemme käytössä. Tuotamme myös asiantuntija-arvioita mm. investointien kannattavuudesta ja riskeistä.