Luonnonvarakeskus pilotoi Pirkanmaalla uutta yritysten palvelumallia, jonka tavoitteena on tarjota Luken ja yhteistyökumppaneiden tuottamia palveluita ja osaamista Pirkanmaan alueelle Tampereen Kampusareenalla sijaitsevan tutkimusyhteistyöpaikan sekä Parkanon toimipaikan kautta.

Ensimmäinen askel on ideapaja!

Ideapajassa käydään yritysten kanssa läpi käsiteltävä ongelma, tehdään tarvekartoitus ja suunnitelma jatkotoimista tarvittavien palveluiden ja kehitystoimien suhteen. Ideapajan palvelutapaaminen on maksuton. Ota yhteyttä!


Co-creation-työpajat yhteisen aiheen ympärillä

Co-creation-työpajat mahdollistavat yhteiskehittämisen pienellä yrityspanostuksella osallistujia kiinnostavan aiheen ympärillä. Tavoitteena nopeat ja informatiiviset kokeet ja testaukset sekä yhteisideointi. Luke kerää kiinnostavia työpajojen aiheita. Lähetä ehdotuksesi meille!


Asiantuntija- ja ratkaisupalvelut

 • Tarjoamme asiakkaille suunnattuja koulutuspaketteja sekä biotalouden neuvonta-, suunnittelu- ja selvityspalveluita sekä konsultointia.

Tarvitsetko koulutuspalveluja metsänhoitoon ja metsänuudistamiseen tai metsänterveyteen ja metsänlannoituksiin liittyen?

 • Tarjoamme koulutuspaketteja kaikkeen hyvän metsänhoidon perusteisiin liittyvään.
 • Koulutuspaketit ovat räätälöitävissä täysin asiakkaan toiveiden mukaisesti niin kestoltaan kuin aihepiireiltään.
 • Tulemme antamaan koulutusta asiakkaan tiloihin tai järjestämme koulutuksen omissa tiloissamme.
 • Sisällytämme koulutuspaketteihimme tarvittaessa myös koulutuksen aihepiiriä demonstroivilla maastokohteilla käyntejä ‒ käytettävissämme on kymmenien vuosien aikana luotu laaja koealaverkko liittyen metsänhoidon eri osa-alueisiin.

Tarvitsetko konsultointia ekosysteemien toimintaan, ympäristövaikutusten arviointiin, biomateriaalien saatavuuteen tai biomateriaalien potentiaalisiin käyttökohteisiin liittyen?

 • Tarjoamme neuvontaa, konsultointia ja selvityksiä liittyen erityisesti ekosysteemien toimintaan (esim. kasvihuonekaasu- ja vesistövaikutusselvitykset), biomateriaalien saatavuuteen ja biomateriaalien potentiaalisiin käyttökohteisiin liittyen.
 • Tarjoamme analyysit omista aineistoistanne tai kokonaan räätälöidyn paketin alkaen datan keruusta ja tilastollisesta analyysistä päättyen selkokieliseen raportointiin sisältäen toimenpidesuositukset

Haluatko tietää suosi soveltuvuuden rahkasammalbiomassan tai turpeen tuotantoon?

 • Tarjoamme soveltuvuusanalyysit sekä rahkasammalbiomassa- että turvetuotannolle
 • Analyysit sisältävät maastoarviokäynnit, sammal- ja/tai turvenäytteenotot, sammallajistoanalyysit, turvelajianalyysit, kalorimetriset energiasisältöanalyysit, ja tarvittaessa myös muita kemiallisia analyysejä (ravinneanalyysit, raskasmetallianalyysit)
 • Soveltuvuusanalyysiin sisältyy selkokielinen raportti suon soveltuvuudesta rahkasammalbiomassan tai turpeen tuotannolle suosituksineen

Demo- ja testauspalvelut

 • Tarjoamme käyttöönne testausfasiliteetteja, laboratorio- ja aineistonkeruupalveluita, kenttäkoealueita, laitepalveluita sekä Luken muita tukevia palveluita. Tarvittaessa voit työskennellä myös Luken tiloissa Parkanossa.

Haluatko tietää motosi tai metsätraktorisi kulkukelpoisuuden pehmeillä mailla?

 • Teemme pehmeiden maiden kantavuusmittauksia erilaisille metsäkoneille
 • Mittauksiin sisältyvät kantavuus-, urapainuma- sekä tuottavuusmittaukset erityyppisille koneille kulkukelpoisuudeltaan eri vaikeusluokan pehmeillä mailla sekä kesä- että talviolosuhteissa
 • Ajokokeita voidaan suorittaa joko asiakkaan omilla mailla tai tarvittaessa etsimme ja järjestämme sopivat kohteet ajokokeille

Laboratorio- ja analyysipalvelut

 • Voimme määrittää tuotteen tai raaka-aineen vesipitoisuuden tarkasti ja kuivata kontrolloidussa lämpötilassa. Käytettävissämme on perinteisten laboratoriomittakaavan lämpöuunien lisäksi näytteiden vesiuutteiden tai biomassan kylmäkuivaus (freeze-drying) ja liuotinuutteiden vakuumisentrifugointi.
 • Haluatko tietää liuoksen tai uutteen UV-absorbanssiominaisuudet? Voimme määrittää UV/VIS alueella 200-900nm liuoksen absorbanssiarvon toimittamallesi näytteelle
 • Tarvitsetko tietoa raaka-aineen, uutteen tai valmiin tuotteen antioksidatiivisista ominaisuuksista? Meillä on käytössämme useita antioksidatiivisuutta mittaavia menetelmiä. Voimme vertailla esimerkiksi eri raaka-aineita, erilaisia uuttomenetelmiä ja -prosesseja.  Kysy lisää!
 • Voimme määrittää kokonaisfenolipitoisuuden biomassasta 96-kuoppalevyllä (Folin-Ciocalteu-menetelmä).
 • Oletko kiinnostunut esim. pakurin tai koivunkantosienen viljelystä? Haluatko kasvattaa oman ympin tai perustaa oman viljelmän metsääsi? Voit varata ajan laboratoriostamme ja saada asiantuntijan työskentelemään kanssasi.
 • Haluatko tietää onko tuotteessasi tai raaka-aineessasi sienirihmastoa? Voimme analysoida sienibiomassan määrää HPLC-laitteella ergosterol-menetelmällä (ergosterol on elävien sienisolujen kalvoissa oleva yhdiste), sienirihmastojen tunnistus on mahdollista DNA-tekniikoilla.
 • Voimme määrittää siementen, juurten ym. solukon elävyyttä triphenyl tetrazolium chloride-värjäykseen (TTC) perustuvalla spektrofotometrisellä menetelmällä
 • Voimme tutkia raaka-aineesi tai tuotteesi antibakteerisia ominaisuuksia Resazurin-testillä. Yhteistyökumppaniemme kautta voimme tutkia antimikrobisia ominaisuuksia myös muilla menetelmillä.
 • Meillä on käytettävissä monipuolinen analyyttisen/semipreparatiivisen luokan HPLC-laitteisto, jonka avulla voimme toteuttaa räätälöidysti uutteiden fraktiointia laboratoriomittakaavassa, mikäli haluat esim. erotella uutteiden komponentteja erikseen.
 • Voimme toteuttaa uuttoja myös isommassa mittakaavassa Espoossa sijaitsevalla kuuma-vesiuuttolaitteistollamme.

Verkostopalvelut

Yrityksellä on mahdollisuus saada Luken kautta kokonaisvaltaisempia palveluita tarpeisiinsa. Luke rakentaa verkostoa alueen toimijoiden kanssa.


Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalvelut mahdollistavat Luken koordinoimien, yritysten kanssa yhteistyössä suunniteltujen tutkimusten rakentamisen ja toteuttamisen. Luke toteuttaa myös yrityksen tilaamia tutkimushankkeita.Ota yhteyttä!

Yhteydenottopyyntö - Luken palvelut yrityksille Pirkanmaalla

Täytä yhteydenottolomake ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.
 • Kuvaile aihepiiri, josta tahdot keskustella