Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluita, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja suomalaiseen alkutuotantoon. Olemme puolueeton ja monitieteinen biotalouden tutkimuslaitos. Tutkimuksemme on kansainvälisesti korkeatasoista.

Koko tuotantoketjun läpileikkaava osaaminen, monipuolinen infrastruktuuri ja monitieteellisyys tekevät Luonnonvarakeskuksesta vahvan kumppanin alan yritysten kehitystyöhön.

Luonnonvarakeskuksen ratkaisut ja palvelut perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja toteutetaan ammattitaidolla. Yli satavuotisen historian aikana Luonnonvarakeskuksen käyttöön on kertynyt mittava tietokanta erilaisista seurannoista, joita voidaan hyödyntää joko suoraan tai välillisesti asiakkaiden toimeksiantoihin. Lopputuloksena alkutuotannon jäljitettävyys ja turvallisuus paranee, tuotteiden aromikkuus, laatu ja satopotentiaali lisääntyvät sekä koko tuotantoketjun resurssitehokkuus kasvaa.

Maidontuotanto, lihantuotanto ja vesiviljely

Ydinosaamistamme ovat kestävät ja taloudellisesti kannattavat alkutuotannon järjestelmät, joissa hyödynnetään uusinta automaatiota ja sen tuomia mahdollisuuksia. Luonnonvarakeskus auttaa parantamaan alkutuotannon kilpailukykyä sekä löytämään niitä tekijöitä, joilla suomalainen alkutuotannon kestävyyttä parannetaan. Maidon- ja lihantuotannossa sekä vesiviljelyssä meillä on käytettävissä ainutlaatuiset infrastruktuurit sekä hyvin laaja osaamispohja. Luonnonvarakeskuksella on ainutlaatuista osaamista mm. naudan, sian, broilerin, kalan sekä poron koko tuotantoketjujen tutkimukseen ja kehittämiseen asiakaslähtöisesti, koko arvoketju huomioiden. Kansainvälisiä sekä kansallisia huippuosaajia ovat mm. jalostuksen, ravitsemuksen ja ruokinnan, tuotanto-olosuhteiden sekä eläinten hyvinvoinnin asiantuntijat.

Kasvin- ja marjantuotanto

Kasvin- ja marjantuotannossa on sekä kansainvälisiä että kansallisia huippuosaajia mm. jalostuksen, integroidun kasvinsuojelun, ravinteiden käytön, maaperän sekä tuotanto-olosuhteiden alueilla. Kasvihuoneteknologioiden tutkimus ja kehitys ovat myös vahvoja osaamisalueita. Luonnonvarakeskuksella on vankka käytännön osaaminen puhtaista pohjoisista olosuhteista (ilma, vesi, maaperä).