Haaste

Vesiviljelyyn (hydroponinen viljely) perustuvassa kasvihuonetuotannossa typpiravinne annetaan kasveille lannoitteena ensisijaisesti vesiliukoisena nitraattina (NO3). Kun nitraatin määrä ylittää kasvin kyvyn käyttää sitä, ylimääräinen nitraatti kertyy lehtien solukoihin. Tämän seurauksena  salaattikasvien lehtien nitraattipitoisuus voi ylittää EU:n komission asetuksessa N:o 1258/2011 määritetyt enimmäispitoisuusrajat eikä tuote ole enää kauppakelpoinen.

Ratkaisu

Luonnonvarakeskus (LUKE) on yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän nitraattipitoisuuden vähentämiseksi kasvi- ja kasvuhuoneissa viljeltävissä salaattikasveissa. Menetelmässä hyödynnetään sokerijuurikkaasta eristettyä glysiinibetaiinia. Kokeellisia tutkimuksia on tehty kolmella kaupallisesti merkittävällä salaattikasvilla; jääsalaatti, frisee-tyyppinen salaatti ja rukola.

Edut

Patentoidulla menetelmällä voidaan vähentää merkittävästi salaattikasvien lehtien nitraattipitoisuutta (jopa 40-50%), lisätä salaattikasvien kuiva-ainepitoisuutta ja hidastaa lehtien vanhenemista.  Nämä kaikki parantavat tuotteiden laatua ja kauppakelpoisuutta.

IPR-tila

Luke on hakenut keksinnölle patenttioikeuksia. Patentti on myönnetty Suomessa (FI128830). Kansainvälisiä patenttioikeuksia on haettu PCT-hakemuksella ja kansallisella patenttihakemuksella Yhdysvalloissa. Luke etsii kehityskumppania ja tarjoaa IPR-oikeuksien lisensiointi- ja ostomahdollisuuksia.