Luonnonvarakeskus tuottaa räätälöityjä tutkimus- ja asiantuntijapalveluja, tutkimustietoa ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja kiertotalouden, energian ja kemian -toimialalla. Olemme puolueeton ja monitieteinen biotalouden tutkimuslaitos. Tutkimuksemme on kansainvälisesti korkeatasoista.

Osaaminen soveltuu erinomaisesti kiertotaloutta laajemmin palvelevien järjestelmien ja konseptien kehittämiseen, esimerkiksi teollisen symbioosin periaatteiden mukaisiin ratkaisuihin ja niiden taloudellisen ja ekologisen kestävyyden arviointiin, kehittämiseen ja todentamiseen. Vahvuutemme on koko arvoketjun käsittävä tutkimusosaaminen ja ymmärrys ketjun eri toimijoiden tarpeista.

Voimme auttaa kokonaisvaltaisesi kiertotalouden erilaisissa ongelmissa ja tutkimuskysymyksissä.

Toimialan palvelut

  • Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut liittyen mm. kiertotalouden ratkaisuihin, sivuvirtojen hyödyntämiseen, teollisiin symbiooseihin, energiaratkaisuihin, ravinteiden kierrätykseen ja uusiin orgaanisiin lannoiteainevalmisteisiin ja ravinteiden käyttökelpoisuuden arviointiin.
  • Biotalouden raaka-aineiden ja tuotteiden ja niiden ominaisuuksien karakterisointi ja analysointi, biomassapotentiaalin arviointi, kokonaisratkaisujen kannattavuus, kestävyyden ja resurssi- ja ympäristötehokkuuden arviointi sekä kokonaisuuden optimointi.

Lisäksi meillä on kiertotaloutta ja energiasektoria palvelevaa prosessiosaamista mm. biokaasuprosesisesseista, pyrolyysistä, fermentoinnista ja muista erilaisista bioprosesseista, kuumavesiuutosta ja erilaisista erotusmenetelmistä, ja käytössämme on niin laboratorio- kuin pilot-mittakaavan infrastruktuuria (laitteistoja).

Hyödyntämällä bioprosesseja voimme mikrobien avulla vaikuttaa tuotteiden haitta-aineiden poistamiseen ja hyötykomponenttien lisääntymiseen. Tuntemalla erinomaisesti biotalouden raaka-aineet ja tuotteet ja niiden ominaisuudet ja näiden prosessointivaihtoehdot voimme auttaa yrityksiä rakentamaan uusia ratkaisuja ja konsepteja kiertotalouden edistämiseksi ja sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Lisäksi hyödyntämällä pilot- ja laboratoriomittakaavan välineistöä voimme auttaa yrityksiä tuotantomittakaavan prosessien (esim. sivuvirtojen hyödyntämisen) optimoimiseksi ja prosesseihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.