Suomen alueelliset strategiat ja vahvuudet keskittyvät luonnonvaroihin ja niiden älykkääseen käyttöön tuotteissa ja palveluissa. Erityisesti harvaan asutuilla alueilla tutkimus- ja kehitysverkostot ovat tärkeitä alueen ja sen talouden kehittämiseksi.

Luken toimipaikkojen ja innovaatioalustojen valtakunnallisen verkoston avulla voimme tehdä yhteistyötä muiden verkostojen, yliopistojen ja yritysten kanssa alueellisen biotalouden kehittämiseksi sekä innovaatioiden, kasvun ja elinvoimaisuuden parantamiseksi.

Pääkaupunkiseutu

Alueelliset painopisteet

 • Kiertotalous
 • Ekosysteemipalveluiden turvaaminen
 • Kestävä maankäyttö
 • Puurakentaminen
 • Kaupunki- ja maaseutualueiden kytkeminen yhteen, älykkäät kaupungit
 • Kaupunkien ruokajärjestelmät
 • Luontoon perustuva hyvinvointi

Toimipaikat ja infrastruktuuri

 • Luken päätoimipaikka sijaitsee Viikin kampuksella (Helsinki)
 • Toimipiste Otaniemen kampuksella (Espoo)
 • Bioruukki-pilotointikeskuksessa (Espoo) kehitämme uusia biomassan erotteluun pohjautuvia biotalouden ratkaisuja

Yhteistyö
Luken päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä, Viikin kampuksella yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Helsingin yliopiston, Helsingin Ympäristökeskuksen, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Helsinki Sustainability Science Centren kanssa. Espoossa Luken toimipiste sijaitsee Otaniemen kampuksella yhdessä Aalto-yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyn kanssa.

Yliopistojen ja instituuttien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi Luke noudattaa Älykkään erikoistumisen strategiaa ja tekee tiivistä yhteisyötä pääkaupunkialueen yritysten, kaupunkien, aluevaltuustojen, ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Lounais-Suomi, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Keski-Suomi

Alueelliset painopisteet

 • Kiertotalous
 • Kestävä, kannattava ja innovatiivinen ruokaketju
 • Bioaktiiviset yhdisteet, osat ja virrat
 • Uudet, metsäbiomassoihin pohjautuvat tuotteet
 • Suotalous
 • Korjuuteknologia ja -logistiikka

Toimipaikat ja infrastruktuuri

 • Toimipaikat Jokioisissa, Kaarinassa, Turussa ja Jyväskylässä
 • Tutkimusyhteistyöpaikka Tampereella, Hervannan kampuksella (Kampusareena)
 • Koetoiminta-asema Parkanossa
 • Pirkanmaalla Luke on käynnistänyt paikallisen pilottitoimintamallin, jonka tarkoituksena on päästää yritykset räätälöidysti ja helposti käsiksi tutkimus- ja kehityspalveluihin. Luken palvelut yrityksille Pirkanmaalla.
 • Biokaasulaboratorio laboratoriokokoisilla reaktoreilla (Jokioinen)
 • Pilottitason ammoniakkitislausjärjestelmä (Jokioinen)
 • Navettaan asennettu tutkimusalusta kasvihuonekaasututkimukseen. Metaanin tuotantoa ja energiatasetta lypsylehmillä mittaavat metaboliakammiot (Jokioinen)
 • Elintarviketeollisuuden ja pk-yritysten prosessointiteknologioiden pilottialusta, joka mahdollistaa helpon pääsyn pilotti- ja testauslinjastoille (Jokioinen)
 • Hyönteislaboratorio (Jokioinen)
 • Kasvien tutkimusketju pellolta laboratorioon, mukaan lukien moderni kasvihuone (Jokioinen ja Kaarina)
 • Diagnostinen kasviterveyslaboratorio (Jokioinen)
 • Vesiviljelyinfrastruktuuri Laukaalla palvelee tutkimus- ja kehittämistoimintoja vesiviljelytuotannon alalla. Kiertovesikasvatusjärjestelmät (RAS) ja uudet teknologiset ratkaisut kuten verkossa toimiva veden laadun mittausjärjestelmä.

Yhteistyö

Yritysten, kuntien, aluevaltuustojen ja tutkimus- ja kehitysverkostojen lisäksi Luke tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten Tampereen teknillisen yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Turun yliopiston, kanssa. Pirkanmaan keskellä sijaitseva Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteinen kampus Tampere 3 on yksi Suomen innovatiivisimmista teknologiakampuksista.

Itä-Suomi

Alueelliset painopisteet

 • Metsävarojen inventointi ja kartoitus
 • Biomassan saatavuuden ja hinnan arviointi
 • Metsänhoito ja metsäteknologia
 • Luontopohjaisten tuotteiden arvoketjut
 • Puutiede ja puun ominaisuudet
 • Metsäpuutaimitutkimus
 • Erikoistuminen Venäjän metsätalouteen

Toimipaikat ja infrastruktuuri

 • Toimipaikat Joensuussa ja Maaningalla (Kuopio)
 • Tutkimusyhteistyöpaikat Kuopiossa ja Mikkelissä, tutkimusasemat Suonenjoella ja Punkaharjulla sekä vesiviljelyinfrastruktuuri Enonkoskella
 • Maatilakokoinen biokaasutehdas (Kuopio)
 • Veden valuman hallinta, lysimetrikenttä maanpinnalla olevilla valumakerääjillä (Kuopio)
 • CowLab® – paikka lehmien biohakkerointiin sekä tuotteiden ja seurantasovellusten kehittämiseen (Kuopio)
 • Juuristolaboratorio (Joensuu)

Yhteistyö

Luke on osa Joensuun tiedepuiston johtamaa asiantuntijayhteisöä Green HUBia, joka ratkaisee yritysten haasteita, hautoo niistä uusia innovaatioita ja kehittää liiketoimintaa.

Yritysten, kuntien, aluevaltuustojen ja tutkimus- ja kehitysverkostojen lisäksi Luke tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Pohjanmaa

Alueelliset painopisteet

 • Uudet biopohjaiset tuotteet
 • Luonnon aineettomat arvot ja virkistyskäyttö
 • Eläintuotantoketjut (lehmät, siat, siipikarja, turkiseläimet)
 • Eläintuotantoa tukeva ravinto ja teknologia
 • Elintarviketeollisuus (erityisesti peruna, maito ja lihaketju) ja suomalaisten maatalous- ja kalatuotteiden vienti.

Toimipaikat ja infrastruktuuri

 • Toimipaikat Oulussa, Kokkolassa ja Seinäjoella
 • Koetoiminta-asemat (nautakarjan tuotanto) Siikajoella ja vesiympäristö (kalantuotanto) Taivalkoskella

Yhteistyö

Etelä-Pohjanmaalla Luke sijaitsee Seinäjoella Framin kampusalueella yhdessä yhteistyökumppanimme Agrobiotalous Seinäjoen (AB Seinäjoki) kanssa. AB Seinäjoki on paikallinen toimija elintarviketeollisuudessa, ruokajärjestelmissä ja innovatiivisissa biotaloustoiminnoissa.

Keski-Pohjanmaalla Luke sijaitsee kampuksella yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus (GTK), Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) ja Teknologiakeskus KETEK. Tutkimus- ja kehityshankkeiden ja -liiketoiminnan yhteistyön tavoitteena on luoda vaikuttava kemian ja biotalouden alan asiantuntemuskeskus, jonka avulla voidaan tuottaa lisäarvoa pienille ja suurille paikallisille, kansallisille ja kansainvälisille toimijoille.

Turkistuotannolla on tärkeä vaikutus paikalliseen ja kansalliseen talouteen. Luke toimii kumppanina Luova Oy:ssä, joka tarjoaa tutkimus- ja kehityspalveluita useille turkisalan toimijoille.

Pohjois-Pohjanmaalla Luke sijaitsee Linnanmaan kampuksella yhdessä yhteistyökumppaninsa Oulun yliopiston kanssa. Luke toimii kumppanina Oulun innovaatioallianssissa. Oulun keskuksen pitkälle kehitetty ekosysteemi kattaa yrityksen kehitysprosessin jokaisen vaiheen ideasta tuotteen valmistukseen. Yritykset voivat hyödyntää useita Oulussa sijaitsevia tutkimusympäristöjä testatakseen innovaatioitaan ja saadakseen niistä kaiken hyödyn irti. Allianssi yhdistää painetun tiedon, hyvinvointiteknologian, cleantechin ja 3D-internetin huippuosaamisen ja tuo yhteen tutkimuslaitokset, yritykset ja julkisen sektorin järjestöt innovaatioiden kehittämiseksi liiketoiminnaksi.

Lappi ja Kainuu

Alueelliset painopisteet

 • Erilaisten maatyyppien hoito metsätaloudessa, maataloudessa, kaivostoiminnassa ja porotaloudessa
 • Luonnon matkailu- ja virkistysarvo
 • Kiertotalous
 • Luontopohjaiset tuotteet
 • Kestävä metsänhoito, metsittäminen
 • Biotalouden digitalisaatio
 • Vaelluskalat
 • Arktiset kasvit ja eläimet

Toimipaikat ja infrastruktuuri

 • Rovaniemen toimipaikka
 • Koetoiminta-asemat Utsjoella ja Kaamasessa
 • Vesitutkimusasemat Keminmaassa, Inarissa ja Paltamossa

Yhteistyö

Luke on aktiivinen kumppani Lapin tutkimus- ja kehitysverkostossa, joka luo elinvoimaisuutta ja uusia yrityksiä alueelle. Yhteistyö ja kansainvälinen työ suoritetaan Arctic Smartness -klustereissa: Arktinen muotoilu, Arktinen turvallisuus, Arktinen teollisuus, Arktinen älykäs maaseutuverkosto ja Arktiset kehitysympäristöt. Luke tekee yhteistyötä myös Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Centre for Measurement and Information Systemsin (CEMIS) kanssa.