Biotalous on yksi Suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. Mutta millaista on tulevaisuuden biotalous? Luke Biovisions kokoaa Luken asiantuntijoiden näkemyksiä biotalouden innovaatioista ja tulevaisuudenkuvista niin kemian, maatalouden kuin metsäteollisuuden saralla.

Oletko kiinnostunut yhteistyöstä? Ota yhteyttä!

Luke Biovisions  for sustainable growth

Metsäbiotalouden mahdollisuudet kemistin silmin

Analyyttinen kemisti Petri Kilpeläinen on tehnyt tutkimusta biomassojen, pääasiassa puun, uutoista kuumalla vedellä. Hän on kiinnostunut uusien biomassojen fraktiointimenetelmistä eli siitä, mitä biomassoista voidaan saada eri menetelmillä irti. Työssään Petri on kehittänyt menetelmiä, joissa puun yhdisteet saadaan eroteltua niin, että niiden rakenne säilyy. Petrin tavoitteena on löytää uusia, mielenkiintoisia yhdisteitä luonnosta ja saada ne kestävällä tavalla hyötykäyttöön.

Maatalouden käyttämättömät mahdollisuudet Suomessa

Erikoistutkija Marjo Keskitalo tutkii pellolla viljeltäviä vaihtoehtokasveja tuotannollisista ja liiketoiminnallisista näkökulmista. Hänestä on tärkeää, että pystymme jatkossa entistä älykkäämmin hyödyntämään peltojamme, kasvihuoneita ja kasvikuntaa. Marjon mielestä ruuan tuotannossa on aika ennakkoluulottomille lisäarvoa ja kannattavuutta parantaville avauksille. Perinteisten raaka-aineiden rinnalle tarvitaan uusia vaihtoehtoja. Ruuan tuotannossa määrän sijasta pitäisi keskittyä terveellisyyteen.

Sellu- ja paperitehtaiden potentiaali biotaloudessa

Metsäteknologiaan erikoistunut Lauri Sikanen on innoissaan työstään biotalouden uusien liiketoimintamahdollisuuksien parissa. Työ on tuonut kaivattua vaihtelua reilun 20 vuoden työrupeamaan metsäteollisuuden puunhankinnan sekä metsäenergiakysymyksien parissa. Lauri kokee, että monialainen Luke tarjoaa loistavia mahdollisuuksia arvoverkkojen kutomiseen eri alojen välille. Hän ei usko perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen jokseenkin keinotekoiseen erotteluun. Hyvä tutkimus on aina sovellettavissa Laurin mielestä.

Katso myös