Säilörehunkorjuussa siirretään suuria määriä rehumassaa tilan sisällä. Rehun korjuuketju ja korjuun kokonaislogistiikka ovat tärkeitä tekijöitä korjuun sujuvuuden ja kustannusten minimoimisen takia. Vaihtoehtoja voidaan simuloida laskentamallilla, joka ottaa huomioon keskeiset rehulogistiikkaan vaikuttavat seikat (tilusrakenne, koneketjut, työmäärä, työkustannus, ajallisuuskustannus rehun laadussa, erilaiset kasvilajit ym). Tavoitteena on antaa rehuntuotantokokonaisuuteen vaihtoehtoja navetan rehutilauksen toimittamiseksi.


Yhteyshenkilöt:

Hilkka Kämäräinen, Hannu Viitala (Savonia)

Aiempaa tutkimusta aiheesta:

REKKA-hankkeen laskurit