Kiinnostus nurmen täydennyskylvöön on kasvussa. Täydennyskylvön tavoitteena on pidentää nurmen ikää, jolloin nurmen perustamiskustannukset alenevat, maan tiivistymisriski pienenee ja hiilidioksidipäästöt sekä ravinnehuuhtoumatkin vähenevät. Olosuhteet, kuten nurmen tiheys ja aukkoisuus, kasvilajit, ajoitus, sää ja täydennyskylvötekniikka vaihtelevat kuitenkin laajasti, eikä täydennyskylvön taloudellista kannattavuutta ole helppo laskea.

Jotta voitaisiin vastata kysymykseen ”Milloin täydennyskylvö kannattaa?”, tulisi tietää sekä sadon määrällinen että laadullinen parannus suhteessa käytettyihin tuotantopanoksiin.


Kokeet

Aukkoisen nurmen täydennyskylvö

Kokeen tavoitteena on saada mitattua täydennyskylvön vaikutukset nurmen satoon ja laatuun.

Mitä kokeessa tehdään?

Koeruudut valmisteltiin edellisenä syksynä tekemällä timotei-nurminatanurmeen aukkoja glyfosaattiruiskutuksella, käyttäen apuna erikokoisia pyöreitä reikiä sisältäviä sabluunoita. Näin päästiin testaamaan täydennyskylvöä sekä täystiheään että erilaisiin aukkoisiin nurmiin. Puolet ruuduista täydennyskylvettiin timotein ja nurminadan seoksella seuraavana keväänä. Ruuduilta korjataan kaksi satoa kesässä ja määritetään sadon lisäksi sulavuus ja muita laatuominaisuuksia. Täydennyskylvön onnistumista havainnoidaan silmämääräisesti. Täydennyskylvökokeita toteutetaan kaksi, joista toinen täydennyskylvetään joka kevät ja toinen ainoastaan kerran.

Miten tuloksista hyödytään?

Kokeessa selvitetään, kuinka paljon sadon määrässä ja laadussa tapahtuu muutoksia täydennyskylvön seurauksena. Näin voidaan arvioida, oliko täydennyskylvö taloudellisesti kannattava sijoitus.


Yhteyshenkilöt:

Sanna Kykkänen, Maarit Hyrkäs, Perttu Virkajärvi, Panu Korhonen (Luke)

Osioon liittyvät julkaisut löytyvät Julkaisuista teemalla ”täydennyskylvö”.
Aiempaa tutkimusta aiheesta:

Kurki, P. & Valo, R. Nurmen täydentäminen osaksi nurmenhoitoa.