Ilmaston muuttuessa kasvukausi pitenee ja nurmitilat tulevat siirtymään yleisesti kolmen niiton korjuustrategiaan. Kolmen niiton ongelmana on sääriskien hallinta sekä korjuuaikojen valinta sadontuoton maksimoimiseksi. Kolmannen sadon sulavuus on yleensä hyvin korkea ja kuitupitoisuus matala, mikä on huomioitava ruokinnassa. Tilakokonaisuus tarvitsee tietoa korjuuaikaan liittyvistä riskeistä ja toimenpiteistä riskien hallintaa varten.

Kolmen niiton strategian tuottamat sulavat säilörehut tarvitsevat sulavuutta vastaavan väkirehutäydennyksen (syöntikyvyn rajoissa) tavoiteltaessa maidontuotannon taloudellista optimia. Nurmet Rahaksi -hanke saattaa loppuun kolmannen sadon rehuarvotutkimuksen, jota on aiemmin tehty Karpe ja MalliNurmi -hankkeissa.


Kokeet

Kolmannen niiton säilörehun tuotosvasteet

Mitä kokeessa tehdään?

Kokeessa mitataan kolmannesta niitosta saatavan säilörehun tuotosvaikutusta lypsylehmillä – suhteutettuna ensimmäisen tai toisen sadon rehuihin. Tutkimus toteutetaan kaksivuotisena.

Miten tuloksista hyödytään?

Kolmannen niiton rehuarvo maidontuotannossa on aikaisempien kokemusten perusteella odotettua pienempi. Olemassa olevaa koetoimintaa jatketaan suunnitelluilla kahdella tuotantokokeella. Tulosten perusteella joko muutetaan laboratorioiden käyttämää kolmannen niiton rehuarvon laskentakaavaa, tai muuten ohjeistetaan kolmannen niiton rehun käyttöä lypsylehmien ruokinnansuunnittelussa.


Yhteyshenkilöt:

Auvo Sairanen, Annu Palmio, Sari Kajava (Luke)

Osioon liittyvät julkaisut löytyvät Julkaisuista teemalla ”rehujen tuotantovaikutus”.


Aiempaa tutkimusta aiheesta:

Sairanen, A. ym. 2013. Sustainable milk production using low concentrate input. Grassland Science in Europe 18, s. 279-281.