Artikkelit Metsä, Talous

Kauan kaivattuja käyttöratkaisuja heikkotuottoisille ojitetuille soille löytyi viimein, kun professori Anne Tolvasen johtama tutkimusryhmä kehitti Yoda-sovelluksen.

LifePeatLandUse-hankkeessa laskettiin ennusteet heikkotuottoisten soiden seitsemälle eri käyttövaihtoehdolle. Vastaavaa usean eri muuttujan vaihtosuhteiden tarkastelua ei ole aiemmin tehty. Tulosten kattavuus perustuu Suomen laajoihin tilastoaineistoihin ja monipuolisiin laskentamenetelmiin.

Vaihtoehtoina tarkasteltiin nykytilaan jättämistä, bioenergian tuotantoa, tehostettua puuntuotantoa, ekologista ennallistamista, turvetuotantoa, turvetuotantoa ja metsitystä sekä turvetuotantoa ja vesitystä.

Tolvasen mukaan yllättävä tulos oli se, että tarkastelun aikajakso, joka on palvelussa viidestä sataan vuoden välillä, vaikuttaa hyvin vahvasti lopputulokseen. Siksi maankäyttöpäätösten tulisikin perustua aina mahdollisimman pitkään tarkasteluun.

Luken kehittämä Yoda-sovellus kertoo, minkälaista käyttöä heikkotuottoisilla soilla voi olla. (kuva: Erkki Oksanen)

Yodaa käytettiin myös sopivien turvetuotantosoiden paikantamiseen Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa. Tutkijoiden ja päättäjien työpajassa Yodan avulla visualisoitiin soihin liittyviä muuttujia ja havainnollistettiin, mihin eri arvopohjilta tehdyt päätökset johtavat. Näin päästiin harkittuun kompromissiin kaavaan merkittävistä turvetuotantoalueista.

Maakuntakaavan laatijat olivat tyytyväisiä Yodaan. Päätökset pohjautuivat laskentatietoon turvetuotannon taloudellisista reunaehdoista sekä tuotannon monimuotoisuus- ja ympäristövaikutuksista.

LifePeatLandUse -hankkeen tulosten julkistamisseminaari järjestetään 14.11.2017 Helsingissä, ja sitä voi seurata myös verkossa.

 

Teksti: Marjatta Sihvonen

Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 13.11.2017

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös