Artikkelit Ilmasto, Metsä, Ympäristö

Metsän tuulituhoriskiin voi vaikuttaa hoidolla. Karttapalvelu paljastaa oman metsän herkät paikat.

Luke julkaisee internetissä metsien tuulituhoriskiä ennustavan karttapalvelun. Käyttäjille palvelu avautuu 9.10.

”Tuulen aiheuttamat metsätuhot ovat lisääntyneet selvästi. Taustalla on puun määrän lisääntyminen viime vuosikymmeninä, mutta lämpimät talvet ja roudattoman ajan myrskyt vaikuttavat myös tuhojen määrään”, sanoo palvelun kehittäjä, tutkija Susanne Suvanto Lukesta.

Luke julkaisee internetissä metsien tuulituhoriskiä ennustavan karttapalvelun. (kuva: Pentti Sormunen, Vastavalo)

Karttapalvelu yhdistää tietoaineistoja kuten maaperä- ja tuulitietoa metsänkäyttöilmoituksiin ja valtakunnan metsien inventoinnissa kerättyyn paikkatietoon. Tiedot yhdistetään tilastolliseen malliin, joka laskee tietyn metsän herkkyyden tuulituhoille.

Kartta koostuu 16 x 16 metrin ruuduista, joiden herkkyysarvoista voi laskea keskiarvoriskin omille metsiköille. Tulos kuvaa seuraavan viiden vuoden aikana tapahtuvien tuulituhojen todennäköisyyden.

”Palvelu auttaa käyttäjää tulosten tulkinnassa. Keskimääräinen tuhoriski tutkimusaineistossamme on noin kolme prosenttia. Siihen oman metsikön tuhoriskiä voi verrata”, Suvanto sanoo.

Palvelu tuo uutta tietoa erityisesti niille metsänomistajille, jotka eivät asu metsänsä läheisyydessä tai yrityksille, jotka omistavat suuria aloja.

”Kun tuulituholle alttiit metsät ovat tiedossa, omistaja voi vaikuttaa riskiin metsänhoidolla. Nyt kun tuulituhojen ennustetaan lisääntyvän, palvelu tuo tarpeellista lisätietoa hoidon suunnitteluun”, Suvanto suosittelee.

Tuulituhokarttapalvelu perustuu avoimiin tietoihin, joten sen käyttö ja tiedon jatkosoveltaminen on ilmaista. Palvelu on tuotettu Luken ja Suomen Metsäsäätiön yhteisessä MyrskyPuu-projektissa.

Palvelu löytyy 9.10.2018 osoitteesta: metsainfo.luke.fi/fi/tuulituhoriskikartta

Teksti: Marjatta Sihvonen
Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 8.10.2018
Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös