Artikkelit Kala

Tornionjoen lohi joutui lähelle sukupuuttoa viime vuosisadan jälkipuoliskolla liiallisen merikalastuksen vuoksi.

”Pahimmillaan Itämeressä vaelluksella käyvien lohien kalastuskuolleisuus oli yli 95 prosenttia. Nykyisin vastaava luku on noin 40 prosenttia”, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi.

Merivaiheessa tapahtunutta lohien liikakalastusta pystyttiin rajoittamaan säätelypäätöksillä. Ensimmäisenä määriteltiin lohen saaliskiintiöt 1990-luvun alussa. Näitä kiintiöitä on ajan mittaan pienenetty. Sen jälkeen Itämeren rannikkokalastuksen säätelyä tiukennettiin ja avomeren ajoverkkopyynti kiellettiin.

Lohikannan kasvua tuettiin kalaistutuksilla 1980- ja 1990-luvuilla. Istutukset lopetettiin 2000-luvun alussa, kun nähtiin, että kutulohien runsastuminen voimisti joen omaa poikastuotantoa.

Tornionjoen Kukkolankoski tunnetaan erityisesti siian lippokalastuksesta. Lohikantojen vahvistumisen myötä siellä sallitaan rajoitetusti myös lohen lippoaminen. (Kuva: Ville Vähä / Luke).

Tornionjoen lohen menestystarinaa kuvaa se, että 1980-luvun puolivälissä joesta kalastettiin alle tuhat lohta, kun taas vuonna 2016 saalis oli jo yli 20 000 lohta. Parhaina viime vuosina Tornionjokeen on noussut yli satatuhatta lohta. Jokikalastuksen lisäksi elpynyt lohikanta tuottaa merikalastukselle vuosittain kymmeniä tuhansia saalislohia.

Tornionjoen lohen tulevaisuus näyttää edelleen hyvältä.

”Lohen poikastuotanto on yhä kasvussa ja parhaillaan ylittämässä kahden miljoonan rajan. Ainoana lähitulevaisuuden huolenaiheena nähdään ylimääräinen kuolleisuus, jota on jossain määrin havaittu sekä kudulle nousevilla sairastuneilla lohilla että mädistä kuoriutuneilla pienpoikasilla”, Romakkaniemi kertoo.

Luke seuraa vuosittain lohennousua Tornionjokeen. Tietoja käytetään lohikantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn perustaksi.

 

Teksti: Sinikka Jortikka

Sivun yläreunan kuva: Ville Vähä / Luke

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 29.5.2017.

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös