Artikkelit Riista, Yleinen, Ympäristö

Susiasioiden hoitaminen on monen tahon yhteistyötä, jossa kullakin toimijalla on omat vastuualueensa.

  • Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa vuosittain tuotettavasta suden kanta-arviosta ja susiennusteesta. Lukessa tehdään myös monitieteistä susiin liittyvää tutkimusta ja vastataan arviointimenetelmien kehittämisestä.
  • Suomen riistakeskus kouluttaa petoyhdyshenkilöt, jotka kirjaavat tarkastetut susihavainnot Tassu-järjestelmään. Tassun havainnot ovat perusta, jolta Luke lähtee työstämään kanta-arviota. Riistakeskus vastaa myös suden hoitosuunnitelman toteutuksesta ja myöntää hakemusten pohjalta tarvittaessa poikkeusluvat metsästykseen.
  • Maa- ja metsätalousministeriö tekee susikannan hoitosuunnitelmaa koskevat päätökset ja päättää mahdollisen metsästyksen sallimisesta. Luken tuottama kanta-arvio on yksi päätöksenteon työkaluista. Ministeriö huomioi toimissaan myös Euroopan unionin luontodirektiivin, jossa säädellään muun muassa suden suojelua.
  • Metsähallitus ja poliisi huolehtivat, että metsästys tapahtuu säännöksien mukaan. Poliisi voi myös antaa määräyksen esimerkiksi pihapiirissä toistuvasti liikkuvan ja turvallisuutta vaarantavan suden kaatamiseen. Kaadetusta sudesta tehdään ilmoitus Suomen riistakeskukseen, ja metsästetyt sudet toimitetaan Lukeen tutkittaviksi.
  • Ruokavirastoon toimitetaan tautitapaukset ja esimerkiksi liikenteessä kuolleet sudet.

Teksti: Sinikka Jortikka, Luke
Infografiikka: Essi Puranen, Luke
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.3.2017/ Päivitetty 20.5.2019 Luke/SJ

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös