Artikkelit Metsä

Kuusi kasvaa siemenestä, mutta ei ole samantekevää, mistä siemen on peräisin.

UPM:n Joroisten taimitarhapäällikkö Anne Immonen on huolestunut.

Kuusen siemenen laatu on vaihtelevaa, koska jalostettua siementä on huonosti saatavilla. Niinpä taimitarhoilla joudutaan käyttämään metsikkösiementä.

Myös koivun jalostetun siemenen saatavuuteen on tulossa notkahdus varsinkin eteläisessä Suomessa. Koivulla ero jalostetun ja jalostamattoman koivun välillä on vielä rajumpi kuin kuusella.

”Metsänomistajille ja lopulta myös kansantaloudelle tulee mittavia tappioita siemenpulan vuoksi”, Immonen puuskahtaa.

Jalostetusta kuusen siemenestä kasvaa laadukasta metsää. Sirpa Kolehmainen lajittelee kuusen taimia. (kuva: Katri Himanen / Luke)

Jalostettua kuusen siementä saadaan, kun monistetaan Suomen metsien parhaita puita siemenviljelyksiin. Jalostettu siemen on tavallista metsikkösiementä parempaa. Puut kasvavat nopeasti, ovat vähäoksaisia ja kestävät tauteja. Lisäksi jalostetusta siemenestä kasvaneen kuusen puuaines on laadukasta.

”Olemme keränneet siemenpulan vuoksi jonkin verran siementä UPM-Kymmenen omista hyvälaatuisista päätehakkuukohteista. Näin pyrimme parantamaan perimän laatua, vaikka se ei luonnollisesti ylläkään jalostetun siemenen tasolle”, Immonen jatkaa.

Siemenpula on hänen mukaansa iso harmi, sillä metsien tuottavuus laskee. Metsänomistajat kärsivät tästä ensimmäisinä.

”Viljelymateriaalin valinta on isoimpia päätöksiä, joita metsänhoidossa tehdään. On tärkeää, että tarjolla on riittävästi laadukkaasta, jalostetusta siemenestä kasvatettuja taimia. Lisäksi tarvitaan ammattitaitoista opastusta”, Immonen summaa.

Hänen mukaansa puun tarve kasvaa huimasti, kun Suomeen perustettavat uudet biojalostamot aloittavat toimintansa. Tämänkin vuoksi siemenen laatu on pakko ottaa huomioon.

”Metsänjalostusta pidetään meillä itsestäänselvyytenä. Sitä se ei kuitenkaan ole. On tärkeää jatkaa aktiivista metsänjalostustutkimusta Luonnonvarakeskuksessa.”

Teksti: Riitta Salo-Kauppinen, Luke

Sivun yläreunan kuva: Erkki Oksanen / Luke

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 20.2.2017.

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös