Artikkelit Maaseutu, Metsä, Talous, Ympäristö

VirKein-hanke nosti esiin luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön kehittämistarpeita, joihin paneutumalla ala voi kasvaa. Erityisesti tarvitaan osaajien yhteistyötä, laadukkaita tuotteita sekä markkinoinnin ja myynnin tehostamista.

”Syvensimme tietoa siitä, mitkä asiat kiinnostavat eri kulttuureista tulevia matkailijoita. Iso potentiaali on Kiinassa, Japanissa ja muualla Aasiassa. Heille pitää räätälöidä kiinnostavia tuotteita, mutta sitä yrittäjän on vaikeaa tehdä yksin”, Luken tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen sanoo.

”Etenkin pienten yritysten on hankala menestyä yksin kansainvälisillä areenoilla. Yhteismarkkinointia tulisi vahvistaa ja nähdä yhteistyön arvo nykyistä paremmin”, hän toteaa.


Tuotteiden laatu on keskeistä luontomatkailussa. (Kuva: Pixabay)

Julkisen rahoituksen suuntaamista ja hallinnointia tulisi parantaa. Suomessa on paljon alueellisia luontomatkailuhankkeita ja samantyyppistä  työtä eri osissa maata. Hankkeiden koordinointi on usean ministeriön vastuulla.

”On tärkeää, että sektoria ohjaaville tahoille syntyy yhteinen visio tavoitteista. Luontomatkailu kasvaa muissa Pohjoismaissa ja Kroatiassa, Slovakiassa ja Virossa. Vaikuttavuuden parantamiseksi voimat kannattaa pienessä maassa yhdistää”, Tyrväinen vinkkaa.

Kestävyys on tärkeä asia, joka on otettava huomioon kaikessa luontomatkailussa ja virkistyskäytössä.

”Olisi tärkeää, että matkailijat viipyisivät nykyistä pidempään, koska lentoliikenne tuottaa ilmastopäästöjä. Tuotteiden ja palveluiden tulee olla kestävästi tuotettuja.”

VirKein-hankkeessa ovat työskennelleet Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Itä-Suomen yliopisto. Se on rahoitettu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan varoista.

 

Teksti: Marjatta Sihvonen

Sivun yläreunan kuva: Pixabay

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 22.1.2018

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös