Artikkelit Maatalous, Metsä, Ympäristö

Biomassa-atlas on verkkopalvelu, joka kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi.

Biomassa-atlasta käytettiin myös juuri valmistuneen Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa -raportin tekemisessä.

Atlaksen avulla selvitettiin muun muassa ravinnepitoisten biomassojen, kuten yhdyskuntien biojätteiden, yritysten biohajoavien jätteiden, ylijäämänurmien sekä kesantopelloilla ja suojavyöhykkeillä muodostuvien nurmien määriä eri ely-keskusten alueella.

Biomassa-atlas on verkkopalvelu, joka kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään. (Kuva: Tapio Tuomela)

”Biomassa-atlas antaa hyvän yleiskäsityksen siitä, missä päin Suomea biomassat sijaitsevat. Raporttia varten yksityiskohtaisia tietotarpeita syvennettiin lisäksi muiden järjestelmien, kuten lantatietojärjestelmä Normilannan ja alkuperäisten jäterekisteritietojen avulla”, kertoo tutkija Eeva Lehtonen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Biomassa-atlaksesta saatavia tietoja voidaan käyttää monipuolisesti esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun. Helppokäyttöisessä palvelussa on saatavilla tiedot Suomen metsä-, jäte-, lanta- ja peltobiomassoista sekä niihin liittyvästä maankäytöstä.

Vaikka palvelun etu on eri biomassatietojen löytyminen yhdeltä luukulta, ei monesta eri tietokannasta ja monella tavalla saatuja lähtötietoja aina pystytä ongelmitta käsittelemään – tai kaikkia toiveita toteuttamaan.

”Osa atlaksen tiedoista on koottu esimerkiksi lupavalvonnan näkökulmasta, ja tämä aiheuttaa meille tilastointiongelmia ja aika paljon käsityötä”, Lehtonen kertoo.

Biomassa-atlasta on rakennettu yhteistyössä tiedonkäyttäjien kanssa. Työ jatkuu, ja parannuksia on tulossa jo kuluvan syksyn aikana.

Palvelussa olevia jätetietoja päivitetään ja puuttuvia tietoja lisätään. Palveluun lisätään uusia tietoja peltobiomassoista sekä puutarhakasveista ja niiden sivuvirroista.

Tiedot puun polttolaitoksissa syntyvistä tuhkista ovat tulossa osaksi Biomassa-atlasta. Lisäksi valmisteilla on englanninkielinen ja osin ruotsinkielinen versio palvelusta.

 

Teksti: Merja Lindroos

Sivun yläreunan kuva: Tapio Tuomela

Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 30.10.2017

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös