Artikkelit Metsä

Joensuulainen Arbonaut Oy kehittää älykkäitä työtapoja kaikilla mantereilla, missä metsää kasvaa. Nyt Arbonaut tuotteistaa puunkorjuun olosuhdekarttaa yhteistyössä Luken ja muiden alan kehittäjien kanssa.

– Arbonaut toimii lähellä käytäntöä. Pyrimme saamaan tuotteita käyttöön nopeasti, niillä aineistoilla ja resursseilla, jotka ovat nyt käytössä. Ajatuksena on, että voimme antaa vastauksen 80 prosentissa tapauksista. Se loppu 20 prosenttia on vielä tutkimusta vaativaa, Luken työtä, josta saamme 5–20 vuoden päästä lisää sovelluksia, kertoo metsien inventointiyksikön päällikkö Jussi Peuhkurinen Arbonautista.

Avoin olosuhdekartta testikäytössä

Puunkorjuun olosuhdekarttaa on kehitetty Arbonautissa jo pitkään.

– Aloitimme Tekesin rahoituksella. Nyt jatkamme Luken kanssa MEOLO-hankkeessa. Olemme siinä vaiheessa, että Metsäkeskus tuotteistaa kahdelle pilottialueelle tuotetta, jota loppukäyttäjät arvioivat.

Arbonaut tekee olosuhdekartoituksen ja analysoi tiedot. Metsäkeskus jakaa tiedon avoimena, digitaalisena aineistona.

– Tuote on hyvin yksinkertainen ja sen voi ottaa helposti käyttöön. Jokainen pikseli on luokiteltu maastoliikkuvuuden perusteella siten, että käyttäjä näkee, missä pystyy liikkumaan kelirikkoaikaan tai mihin pääsee vain kun maa on roudassa – tai jotakin siltä väliltä.

Mittavaa säästöä, useita käyttäjiä

Peuhkurinen arvioi, että olosuhdekartalla voidaan saavuttaa miljoonien säästöjä.

– Jos tuote osoittautuu käytännössä toimivaksi, korjuutoiminnan pitäisi tehostua merkittävästi. Päästään oikeaan aikaan oikealle kohteelle eikä olla koneiden kanssa jumissa ja jouduta siirtelemään kalustoa kohteelta toiselle, Peuhkurinen sanoo.

Arbonautissa kehitetään vientituotteita ja kansainvälistä kiinnostusta yhtiön osaamiselle on. Puunkorjuun olosuhdekartta on kansallinen, avoin hanke, jota voivat Peuhkurisen mukaan käyttää muutkin kuin metsäammattilaiset. Vaikkapa luontomatkailuyrittäjät.

– En näkisi mitään rajoitteita sille, kuka tätä karttaa käyttää. Sehän näissä digijutuissa on hienoa, että kukin palveluntuottaja voi jatkojalostaa tietoa loputtomasti yhdistämällä sen muihin aineistoihin, Peuhkurinen painottaa.

Teksti: Marjatta Sihvonen

Sivun yläreunan kuva: Pixabay

Artikkeli on vapaasti julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös