Kansainvälinen matkailu kasvoi Lapissa reilu 13 prosenttia vuoden 2016 aikana. Biotalouden tuotteilla ja palveluilla tuetaan ark­tisen alueen kasvavaa matkailuelinkeinoa, joka hyödyntää monipuolisesti suomalaista luontoa ja kulttuuria sekä niistä kehitettyjä green care -tuot­teita ja -palveluja.

Suomen puhtaiden järvien ja jokien vir­kistysarvo on erittäin suuri sekä kotimaiselle että ulkomaiselle matkailulle. Kesämatkailussa puhtaita vesistöjä ei ole vielä pystytty hyödyntämään. Ve­sistömatkailusta voitaisiin kehittää kesämökkikulttuu­rille moderni vaihtoehto.