Lanta on arvokas resurssi, mutta myös päästöriski. Lannan käyttöä on hallittava tehokkaasti ravinteet hyödyntäen ja päästöt minimoiden.

Lannan hallintaa ja sen ohjaamista koskevat linjaukset perustuvat lannan määrää ja laatua koskeviin tietoihin. Lannan ravinnepitoisuus määrittää siitä saatavien lannoitteiden käyttöä. Lannan käsittelyä toteutetaan maatilakohtaisten tai alueellisten lantatietojen perusteella. Maatilojen ja maiden tasa-arvoa varten tarvitaan yhdenmukaisia ​​ohjeita lannan tietojen tuottamisesta.

Manure Standards on kahden vuoden (10/2017 – 09/2019) EUSBSR-lippulaivahanke, jolla pyritään tarjoamaan maanviljelijöille, neuvojatahoille, viranomaisille ja päättäjille valmiuksia hallita ja muuttaa lannan käyttöä kohti parempaa kestävyyttä ja resurssitehokkuutta.

Manure Standards -hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke), ja siihen kuuluvat yhdeksän partneria Itämeren alueelta: Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Latvia, Venäjä ja Viro. Katso partnerilista täältä!

Enemmän tietoa hankkeesta ja uusimmat uutiset englanninkieliseltä sivultamme!

 


Syksyllä 2018 Portugalin yleisradioyhtiö RTP kävi tutustumassa yhteen Manure Standards -hankkeen pilottitilaan ja siihen, mitä hankkeessa tehdään. Katso videolta projektipäällikkömme Sari Luostarisen ja viljelijä Henrik Jensenin haastattelut!

 

 

 

 

Some