Luke on toteuttanut Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisen ensimmäisen vastuullisuusraportin. Kerromme tässä ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme meille olennaisimpien YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi tehdystä työstä erityisesti vuoden 2020 osalta.

Valtiokonttori kehottaa määrittelemään organisaation omat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kevään 2021 aikana ja raportoimaan niitä edistävästä työstä vuonna 2022. Me Lukessa julkaisemme ensimmäisen raporttimme jo tänä vuonna. Tämä oli meille luonteva ratkaisu, koska jo vuonna 2019 julkaistu, Luken tutkimustoiminnan painopisteitä esittelevä vuosikatsauksemme oli ankkuroitu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Luken toiminnan luonteen vuoksi tutkimushankkeemme ovat yleensä monivuotisia, minkä vuoksi useimpien tavoitteiden osalta voimme raportoida edistymistä, mutta lopullisia tuloksia ei kaikista ole vielä saatavilla. Myös mittarit tarkentuvat ja täsmentyvät raportoinnin jatkon myötä.

Luken vastuullisuusraportti 2020