Luken strategisena tavoitteena on kansainvälisen, monimuotoisen ja osaamiseltaan monialaisen, tasa-arvoisen sekä yhdenvertaisen työyhteisön rakentaminen.

Luke on laatinut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tukemaan tutkimuslaitoksen strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön velvoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sen toteutumisen seuranta varmistavat osaltaan Luken toiminnan laatua ja ennakoitavuutta. Monet suunnitelman tavoitteista ovat samalla Luken pysyviä toimintamalleja.

Luke ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon kaikissa suunnitelmissaan, päätöksissään, niiden valmistelussa ja toimeenpanossa.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia lukelaisia, ja jokaisella lukelaisella on velvollisuus edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työympäristössään.

Lukessa toimii pääjohtajan asettama tasa-arvoja yhdenvertaisuustyöryhmä, jonka tehtävänä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen säännöllinen seuranta ml. tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja kehittämisestä tutkimuslaitoksessa.