Visio

Hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista

Missio

Tuotamme tutkimuksella arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme – vastaamme haasteisiin lähellä ja globaalisti

Viimeisin strateriakuvaus 2020-2025

Strategiset tavoitteet ja painopisteet

Ilmastoviisas hiilenkierto

 • Maaperän hiilensidonta ja päästöjen vähentäminen
 • Hiilineutraali alkutuotanto ja arvoverkostot
 • Ohjauskeinot ja kannustinjärjestelmät ilmastonmuutoksen torjunnassa
Sopeutumis- ja palautumiskykyinen biotalous

 • Monimuotoisuuden turvaaminen biotaloudessa
 • Hyvinvointia luonnosta
 • Uudistuva ruokajärjestelmä ja metsätalous
Kannattava ja vastuullinen alkutuotanto

 • Tehokkaat ja räätälöidyt alkutuotantojärjestelmät
 • Muuttuva tuotanto ja kulutus
 • Uusista ja alihyödynnetyistä raaka-aineista lisäarvoa
Biokiertotalous

 • Suljetut ja optimoidut ravinnekierrot
 • Resurssitehokkaat tuotantojärjestelmät
 • Lisäarvoa sivuvirroista

Vahvuutemme

 • Osaava henkilöstö ja kannustava organisaatio
 • Tietovarannoista ratkaisuja
 • Yhteistyö tieteiden ja toimialojen välillä
 • Modernit tutkimusympäristöt

Toimintaamme ohjaavat arvot

 • Luottamus ja avoimuus
 • Voimaa yhteistyöstä ja työyhteisöstä
 • Asiakasläheisyys
 • Älykäs tekeminen