Luken missio

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi.

Luken visio

Arvokkaat luonnonvaramme tuottavat hyvinvointia ja kasvua.

Strategiset tavoitteet

  • Uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa
  • Tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla
  • Elinvoimaa alueille kiertotaloudella
  • Hyvinvointia aineettomista arvoista
  • Kannattavaa ruuantuotantoa terveellisesti

Tutkimuksen painopisteemme ovat:

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat:

  • Luottamus ja avoimuus
  • Voimaa yhteistyöstä ja työyhteisöstä
  • Asiakasläheisyys
  • Älykäs tekeminen