Luonnonvarakeskuksen (Luke) toiminnan eettisyyttä ja vastuullisuutta ohjaavat hyvän toimintatavan periaatteet (code of conduct) sekä Luken yhteiset arvot. Nämä periaatteet ja arvot luovat perustan työllemme. Hyvän toimintatavan periaatteet on nyt koottu julkaisuksi, jonka pääset lukemaan täältä.

Hyvän toimintatavan ohjeet auttavat meitä lukelaisia tekemään oikeita päätöksiä jokapäiväisessä työssämme ja muun muassa tunnistamaan epätoivotut sidonnaisuudet. Lisäksi ne kuvailevat niitä eettisiä toimintaperiaatteita, joiden mukaan ohjaamme toimintaamme, kohtelemme henkilöstöämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme.

Luken tutkimus- ja asiantuntijatoiminta tähtää kestävään kehitykseen, jonka pohjana on luonnonvarojen kestävä käyttö. Luken asiakkaat − yritykset, päättäjät, kansalaiset ja tiedeyhteisö − odottavat meiltä puolueettomuutta, riippumattomuutta, vastuullisuutta sekä luotettavuutta kaikessa toiminnassamme.

Haluamme olla luottamuksen arvoisia. Nojaamme toiminnassamme vahvasti tieteellisiin hyviin käytäntöihin sekä vankkaan tieteelliseen pohjaan.

Luken hyvän toimintatavan periaatteet rakentavat avointa toimintakulttuuriamme ja näitä periaatteita täydentävät Luken sisäiset ohjeet sekä käytännöt.

Olemme Lukessa sitoutuneet työskentelemään näiden periaatteiden mukaisesti ja kehittämään jatkuvasti toimintaamme sekä seuraamaan toimintamme vastuullisuutta ja eettisyyttä.