Kausitöissä olet mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta kanssamme!

Lukessa työmme tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja myötävaikuttaa ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Haemme nyt tulevaisuuden osaajia monipuolisiin kausityötehtäviin mm. kalanviljelyyn ja koekalastuksiin, metsänjalostuksen ja vartetuotannon töihin sekä kasvukauden kasvinviljelytöihin. Paikkoja on auki ympäri Suomen Helsingistä Utsjoelle.

 

 

Hae 11.3. klo 16 mennessä!

Nimike, aika ja paikka Kuvaus ja lisätietojen antaja Hae paikkaa
Tutkimusassistentti, geenivarapuutarhat
1 paikka
Jokioinen
5 kk
 
Kahden geenivarapuutarhan, Wendlan puutarhan ja Ferrarian rinteen, hoitaminen ja kunnossa pitäminen Jokioisissa. Työ käsittää pääosin nurmien, perennojen ja käytävien hoitoa, pensaiden ja puiden leikkausta, kasvinsuojelutyötä ja kasvien talvisuojausta. Puutarhat ovat osa Kansallisen geenivaraohjelman toteuttamista. Puutarhoissa on säilytyksessä geenivarakokoelmia (tyrnit, japaninruusukvittenit, ilmasipulit ja kirsikat), muita näytteitä monimuotoisista geenivaroista sekä paikallisia kasvikantoja. Puutarhat toteuttavat ohjelman opetus- ja tiedotustehtävää geenivarojen esittelypuutarhoina.

Puutarhurikoulutusta sekä puutarha-alan tuntemusta ja alan työkokemusta. Lisäksi toivomme hakijalta itsenäistä ja huolellista työotetta, puutarhalaitteiden käyttökokemusta (mm. ajoleikkurit) ja kiinnostusta kasvintuntemukseen sekä tarvittaessa puutarhojen opastukseen. Ajokortti on välttämätön.

Lisätietoja: Merja Hartikainen, puh. 029 532 6105, & Sirja Viitala, puh. 029 532 6636

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, kalatutkimukset Tornionjoki
1 paikka
Oulu
9 kk
EU-tiedonkeruun mukainen merialueen saalisnäytteiden keruu, käsittely ja tietojen tallennus sekä vaelluskalatutkimukset rakennetuissa joissa ja Tornionjoessa.

Kokemusta kalanäytteiden ottamisesta ja käsittelystä, siian iänmääritysnäytteiden valmistelusta ja iänmäärityksestä, radiotelemetriamenetelmien soveltamisesta vaelluskalaseurannoissa sekä kalamerkinnöistä. Eduksi katsotaan osaaminen ja kokemus kalojen alitsariinimerkkimäärityksestä. Tehtävä edellyttää maastotyökelpoisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä voimassa olevaa ajokorttia.

Lisätietoja: Jari Raitaniemi, puh. 029 532 7685

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, VPD-seuranta-aineistot
1 paikka
Turku
3 kk
Vesipuitedirektiivin seuranta-aineistojen käsittely ja raportointi.

Vesipuitedirektiivin ohjeistamien seurantojen ja raportointivelvoitteiden hyvä tuntemus.

Lisätietoja: Jari Raitaniemi, puh. 029 532 7685

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, telemetriaseurannat
1 paikka
Tornionjoki
4 kk
 
Tornionjoen telemetriaseurantoihin osallistuminen.

Osaamista ja työkokemusta lohikalojen käsittelystä jokiolosuhteissa, telemetriamerkinnöistä ja merkintäaineiston käsittelystä.

Lisätietoja: Jari Raitaniemi, puh. 029 532 7685

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, kalojen kaikuluotaukset
1 paikka
Tornionjoki
8 kk
EU-tiedonkeruu, osallistuminen Tornionjoen nousukalojen kaikuluotauksiin ja ARANDAn tutkimusmatkan silakkakaikuluotauksiin.

Vankkaa osaamista ja käytännön kokemusta DIDSON/ARIS-luotainten asentamisesta ja käytöstä jokiolosuhteissa nousukalojen seurannassa, EK60-kaikuluotaimen käytön hallinta ja kailkuluotausdatan hyvät käsittelytaidot. Valmius ohjata ja opastaa muita kausityöntekijöitä. Kyvykkyys ja kokemus toimimisesta maasto- ja avomeriolosuhteissa. Hakijalla tulee olla merimieslääkärintarkastuksen läpäisemisen edellyttämä terveydentila ja vähintään AB-ajokortti.

Lisätietoja: Jari Raitaniemi, puh. 029 532 7685

Hae paikkaa!

Tutkimusinsinööri 8-12 paikkaa, (ryhmänjohtaja) Valtakunnan metsien inventointi (VMI)
Helsinki Viikki
5-6 kk
Tutkimusinsinöörin tehtävänä on Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) maastotyön ryhmänjohtajana toimiminen. Tehtäviin kuuluu ryhmän työ- ja asumisjärjestelyistä vastaaminen, metsikkötason mittaukset ja arvioinnit koealoilla, kerätyn aineiston tarkastaminen ja tiedonsiirto, mittausapulaisen perehdytys ja työn valvonta sekä puumittauksiin osallistuminen. Paikkoja on avoinna ympäri Suomen.

Hakijalta edellytetään metsätalousinsinöörin tutkintoa tai vastaavia tietoja, kokemusta metsänmittauksesta, perustaitoja tietotekniikasta, hyviä yhteistyötaitoja sekä hyvää suomen kielen taitoa. Aiempi kokemus VMI:n maastotöistä luetaan eduksi. Työ edellyttää matkustamista ja ainakin ajoittain 1-2 viikon työmatkajaksoja.

Lisätietoja: Arto Ahola, puh. 029 532 2193, & Kari T. Korhonen, puh. 029 532 3030

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti 16–21 paikkaa, (mittausapulainen) Valtakunnan metsien inventointi (VMI)

 

Helsinki Viikki

5-6 kk

Tutkimusassistentin tehtävänä on mittausapulaisena toimiminen Valtakunnan Metsien Inventoinnin (VMI) maastotyössä. Tehtäviin kuuluvat mm. koealoilla tehtävät puumittaukset, niihin liittyvät luokitukset sekä mm. metsikkökuvioiden runkoluku- ja pohjapinta-alamittaukset. Paikkoja on avoinna alueellisesti ympäri Suomea.

Tehtävään valittavilta edellytetään metsäalan koulutusta tai aikaisempaa työkokemusta metsänmittaustehtävissä sekä maastotyökelpoisuutta. Erityisesti otetaan huomioon aiempi työkokemus VMI-maastotöissä. Edellytyksenä valintaan on osallistuminen koulutusjaksolle sekä suomen kielen taito. Etusijalle asetetaan hakijat, jotka sitoutuvat työskentelemään koko kenttäkauden (5-6 kk) ajan. Arvostamme ryhmätyökykyä, oma-aloitteisuutta, matkustusvalmiutta sekä valmiutta joustavaan päivittäiseen työaikaan. Työ edellyttää jatkuvaa matkustamista ja ainakin ajoittain 1-2 viikon työmatkajaksoja.

Lisätietoja: Arto Ahola, puh. 029 532 2193, & Kari T. Korhonen, puh. 029 532 3030

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus
1 paikka
Savonlinna/ Punkaharju
1 kk
Tehtäviin kuuluu metsänjalostuksen eri puulajien risteytykset, siitepölyn keräys ja karistus sekä puukokoelmien hoitotyöt kuten inventointi, verkkojen poisto ja raivaus.

Maastokelpoisuutta kenttätyötehtäviin, taimitarha-/puutarha-alan kokemus luetaan eduksi.

Lisätietoja: Karri Pasanen, puh. 029 532 3268

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, koekalastukset
2 paikkaa
Joensuu ja Enonkoski
2 kk
Tehtävänä on vesipuitedirektiivin kalastoseurannan koekalastukset Itä-Suomen alueella.

Tehtävä edellyttää kokemusta ja hyvää taitoa verkkokalastuksesta ja vesillä liikkumisesta, vesipuitedirektiivin standardimenetelmän hallintaa sekä vahvaa kalalajien tuntemusta ja matkustusvalmiutta.

Lisätietoja: Karri Pasanen, puh. 029 532 3268

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, koekalastukset
1 paikka
Joensuu
5 kk
Tehtäviin kuuluu vesipuitedirektiivin kalastoseurannan kalastukset Itä-Suomen alueella, Järvilohen palauttamishankkeen maastotyöt, poikaskartoitukset, telemetriaseuranta sekä risteytysten tekeminen.

Tehtävä edellyttää kokemusta ja hyvää taitoa verkkokalastuksesta ja vesillä liikkumisesta sekä matkustusvalmiutta. Lisäksi tehtävä edellyttää kalalajien ja kalojen biologian vahvaa tuntemusta, hyviä tietoja kalantutkimuksesta ja kalantutkimuksen menetelmistä sekä hyvää biologisten aineistojen peruskäsittelymenetelmien hallintaa, hyviä valmiuksia vaativista kenttätöistä virtavesissä, kokemusta elävien kalojen käsittelystä, kokeellisesta kalantutkimuksesta, merkintämenetelmistä, virtavesitutkimuksista, telemetriamenetelmistä, habitaattimittauksista sekä snorklauksesta (kutupesien paikantaminen).

Lisätietoja: Karri Pasanen, puh. 029 532 3268

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Jokioisten tutkimusmaatila
2 paikkaa
Jokioinen
6 kk
 
Tehtäviin kuuluu Luken Jokioisten maatilan kasvukauden kasvinviljelytyöt (kevätmuokkaus, kylvö- ja lannoitustyöt, tuorerehusadon korjuu ja varastointi, sadonkorjuu ja syysmuokkaustyöt) sekä rehujen ja rehuraaka-aineiden kuljettaminen.

Työtehtävä edellyttää kokemusta maataloustöistä ja traktorinajotaitoa. Aikaisempi kokemus Jokioisten maatilalla katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Ilkka Sipilä, puh. 029 532 6546

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, Jokioisten tutkimusnavetta
1 paikka
Jokioinen
3 kk
Tehtäviin kuuluu vuosilomasijaisena eläinten lypsy ja ruokinta, lypsylehmien ja vasikoiden hoito sekä tutkimuksia avustavat tehtävät navetalla ja navetan vuosihuoltoon osallistuminen

Maatalousalan ammattikoulutusta ja pätevyyttä lypsylehminen kanssa työskentelystä. Aikaisempi kokemus Jokioisten tutkimusnavetalla katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Ilkka Sipilä, puh. 029 532 6546

Hae paikkaa!
Kalanviljelijä
1 paikka
Inari
3 kk
Tehtäviin kuuluu emokalojen pyynti ja laitosemokalastoon lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut määräämät tehtävät.

Oma-aloitteisuutta, kokemusta kalanviljelytyöstä, ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi kykyä liikkua luonnossa, Inarin alueen paikallistuntemusta ja kokemusta elävän kalan käsittelystä.

Lisätietoja: Päivi Pylkkö, puh. 029 532 2029

Hae paikkaa!
Kalanviljelijä
1 paikka
Inari
6 kk
Tehtäviin kuuluu kalojen istutustyöt, luonnonravintolammikoiden hoitaminen ja laitosemokalastoon lypsytyöt. Lisäksi esimiehen muut määräämät tehtävät.

Oma-aloitteisuutta, kokemusta kalanviljelytyöstä, ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Lisäksi Inarin alueen paikallistuntemusta ja kokemusta elävän kalan käsittelystä. Eduksi luetaan tekninen osaaminen.

Lisätietoja: Päivi Pylkkö, puh. 029 532 2029

Hae paikkaa!
Kalanviljelijä
1 paikka
Keminmaa
2 kk
Työ on kalanviljelytyötä. Luonnonemokalojen hankinnat ja merkinnät, sekä kevätkutuisten kalojen lypsy ja mädin hoitotyöt.

Alan koulutusta ja kokemusta nahkiaisten viljelystä.

Lisätietoja: Päivi Pylkkö, puh. 029 532 2029

Hae paikkaa!
Kalanviljelijä
1 paikka
Taivalkoski
4 kk
Tehtäviin kuuluu syyskutuisten kalojen lypsyt ja pienpoikasten hoito. Muita tehtäviä ovat kiinteistöhoitotyöt sekä korjaus- ja kunnossapitotyöt.

Käytännön kokemusta kalanviljelytehtävistä ja kiinteistöhoitotöistä.

Lisätietoja: Päivi Pylkkö, puh. 029 532 2029

Hae paikkaa!
Kalanviljelijä
1 paikka
Enonkoski
4 kk
Tehtäviin kuuluu kalanviljelyyn ja ympäristön hoitoon liittyvät tehtävät.

Oma-aloitteisuutta, kokemusta ympäristönhoitotyöstä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Lisätietoja: Päivi Pylkkö, puh. 029 532 2029

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, vaelluskalaseurannat
2 paikkaa
Utsjoki
5 kk
Tehtäviin kuuluu Teno-, Näätämö- ja Tuulomajoen vesistöjen vaelluskalaseurannat ja -tutkimukset. Tehtävinä mm. vaelluskalojen kaikuluotaus- ja videoseurantojen käynnistys, ylläpito, purkaminen ja aineistojen analysointi, sähkökalastukset, pintasukelluslaskennat sekä kalastus- ja saalistilastoinnit. Työ sisältää jonkin verran ilta- ja viikonlopputöitä. Työn suorituspaikka on Utsjoki.

Soveltuvaa koulutusta, esim. iktyonomi tai yliopistokoulutus (biologia, kalatalous, yms.). Työ edellyttää kykyä toimia haastavissa maasto-olosuhteissa, kykyä keskittymistä vaativaan toimistotyöskentelyyn, hyvää uimataitoa sekä oma-aloitteisuutta. Aiempi kokemus vaelluskalatutkimuksista sekä sukelluskokemus, veneiden käyttötaito, kalustohuoltotaidot ja ensiapukukurssi katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Kyösti Markkanen, puh. 029 532 2249

Hae paikkaa!
Tutkimusavustaja, vaelluskalaseurannat
1 paikka
Oulu
5 kk
Tehtäviin kuuluu Teno- ja Näätämöjoen vesistöjen vaelluskalakantojen vedenalaisten videoseurannat, videomateriaalin analysointi, kalahavaintojen kirjaaminen ja tietojen tallennus. Työn suorituspaikka on Oulu.

Vankkaa käytännön kokemusta vedenalaisten videoseurantojen analysointityöstä, hyvää vaelluskalojen lajintunnistusta sekä kykyä keskittymistä vaativaan itsenäiseen työhön.

Lisätietoja: Kyösti Markkanen, puh. 029 532 2249, & Jarkko Kekkonen, puh. 029 532 6226

Hae paikkaa!
Tutkimusavustaja, koekalastukset Lapin alueella
2 paikkaa
Inari
2 kk
Tehtäviin kuuluu VPD järvikoekalastukset sekä EU- vesipuitedirektiivin mukaiset verkkokalastukset Lapin alueella.

Soveltuvaa koulutusta, esim. iktyonomi tai
yliopistokoulutus (biologia, kalatalous, yms.).
Työ edellyttää kykyä toimia haastavissa
maasto-olosuhteissa, hyvää uimataitoa sekä oma-aloitteisuutta. Aiempi kokemus järvikalojen tutkimuksesta katsotaan eduksi. Pyyntivälineiden ja muun kaluston korjaus ja huolto taidot. Veneiden käyttötaidot järviolosuhteissa. Auton ajokortti sekä kokemus veneiden ja laitteiden kuljetuksesta.

Lisätietoja: Kyösti Markkanen, puh. 029 532 2249

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus
16 paikkaa
Haapastensyrjä
 
Tehtäviin kuuluu metsänjalostuksen ja vartetuotannon työt: eri puulajien risteytykset ja siitepölyn keräykset taimitarhalla ja maastossa, astiavartetarhojen ja koetaimien hoito, vartteiden nosto, leikkaus ja muut hoitotyöt sekä vartteiden istutus maastokokoelmiin, kokoelmien inventointi ja hoito. Hakemuksessa on ilmoitettava haluttu työsuhteen aloituspäivämäärä ja työsuhteen pituus.

Hakijalta odotamme valmiutta työskennellä kasvihuoneissa ja ulkona peltomaisissa olosuhteissa. Työ vaatii hyvän fyysisen kunnon. Eduksi kokemus taimitarhatyyppisestä työskentely-ympäristöstä. Opinnot metsä- tai puutarha-alalta katsotaan myös eduksi.

Lisätietoja: Raimo Jaatinen, puh. 029 532 2933

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus
2 paikkaa
Haapastensyrjä
6 kk
Tehtäviin kuuluu metsänjalostuksen eri puulajien risteytykset ja siitepölyn keräys sekä astiavartetarhojen ja kuusen pistokasmateriaalin hoito. Lisäksi tehtäviin kuuluu kasvurytmikokeen koetaimien mittaukset ja silmuuntumisen luokittelu sekä puutarhakasvien varmennetun emotaimituotannon kasvatustöitä.

Hakijalta odotamme valmiutta työskennellä kasvihuoneissa ja ulkona peltomaisissa olosuhteissa. Työ vaatii hyvän fyysisen kunnon. Eduksi kokemus taimitarhatyyppisestä työskentely-ympäristöstä. Opinnot metsä- tai puutarha-alalta katsotaan myös eduksi.

Lisätietoja: Raimo Jaatinen, puh. 029 532 2933

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, metsänjalostus
1 paikka
Haapastensyrjä
7 kk
Tehtäviin kuuluu metsänjalostuksen ja tutkimusprojektien astiavarteaineistojen hoito muovihuoneissa. Lisäksi tehtäviin kuuluu muita metsänjalostuksen töitä, kuten risteytykset ja siitepölyn keräykset.

Hakijalta odotamme kokemusta metsäpuuntaimien sekä metsäpuiden kasvullisesti lisättyjen pistokkaiden sekä vartteiden hoidosta. Odotamme kokemusta myös istutustyöstä metsämaastossa sekä koneiden ja laitteiden ajotaitoa. Metsänjalostuksen työmenetelmien hallinta kuten risteytyskokemus katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Raimo Jaatinen, puh. 029 532 2933

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, kalastoseuranta
1 paikka
Helsinki
4 kk
Tehtävässä suoritetaan otoliitteihin perustuvaan iänmääritysprosessiin kuuluvia tehtäviä otoliittilaboratoriossa, osallistutaan merellä silakan kaikuluotaustutkimuksiin ja ollaan mukana rannikon pyydysteknisissä hankkeissa.

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuvaa koulutusta sekä monipuolista kalatutkimuksiin, seurantoihin ja pyyntitekniikkaan liittyvää osaamista. Tehtävä edellyttää kokemusta kalan iänmäärityksestä ja iänmääritysnäytteiden käsittelystä. Lisäksi tarvitaan valmiutta maastotöihin ja kykyä toimia avomerellä. Hakijalla tulee olla merimieslääkärintarkastuksen läpäisemisen edellyttämä terveydentila ja kenttätöiden toteuttamisessa vähintään B- ajokortti.

Lisätietoja: Veijo Pruuki, puh. 029 532 7221

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, kalastoseuranta
1 paikka
Jyväskylä
6 kk
Tehtävässä osallistutaan vesipuitedireketiivin toteuttamiseen kuuluviin koekalastuksiin eri puolilla Suomea, tehdään Didson-luotauksella ankeriasseurantoja Kokemäenjoella ja käsitellään hankittuja luotausaineistoja.

Odotamme hakijalta tehtävään soveltuvaa kalatalousalan koulutusta sekä monipuolista kalatutkimuksiin ja -seurantoihin liittyvää osaamista. Tehtävä edellyttää kokemusta kalojen verkkosarjakoekalastuksesta, Didson-kaikuluotauksesta ja luotausaineistojen käsittelystä. Lisäksi tarvitaan kenttätöiden toteuttamisessa vähintään B- ajokortti.

Lisätietoja: Veijo Pruuki, puh. 029 532 7221

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, kasvinterveys, 2 paikkaa

Jokioinen
4-5 kk

Tehtäviin kuuluu kasvinsuojeluaineiden tehokkuustestauksen kenttäkokeisiin liittyvät työt: kokeiden mittaus, kasvinsuojeluruiskutukset, havainnot, näytteenotot yms. Tehtäviin kuuluu myös muiden projektien kenttäkokeiden toteutuksessa avustaminen.

Perustiedot kasvinviljelystä ja kasvinsuojelusta, valmius kenttätöihin, ajokortti, ruiskuttajan tutkinto ja traktorin käyttökokemusta.

Lisätietoja: Pentti Ruuttunen, puh. 029 532 6492, & Marjo Segerstedt, puh. 029 532 6522

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, kasvinviljely/erikoiskasvit

Jokioinen
3 kk

Tehtäviin kuuluu erikoiskasvihankkeisiin liittyvien kenttäkokeiden perustaminen, havainnointi, näytteiden otto, sadonkorjuu- ja käsittely

Luonnonvara-alan opiskelija/muu kokemus alalta, kiinnostus erikoiskasvien viljelyyn katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Marjo Keskitalo, puh. 029 532 6237, & Marjo Segerstedt, puh. 029 532 6522

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti/harjoittelija, kasvinterveys

Jokioinen
3 kk

Tutkimusassistentti/Harjoittelija kasvinterveyden pelto- ja puutarhatutkimuksen tuhoeläin- ja kasvitautihankkeisiin.

Perustiedot kasvinviljelystä ja kasvinsuojelusta, valmius kenttätöihin, ajokortti, tuhohyönteisten ja peltokasvien kasvitautien osaaminen.

Lisätietoja: Marja Jalli, puh. 029 532 6168, & Marjo Segerstedt, puh. 029 532 6522

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, puutarha-ala

Jokioinen
3 kk

Tutkimusassistentti/Harjoittelija GEHO ja VAREMO-hankkeisiin; Piikkiöstä ja Laukaasta Jokioisille siirrettyjen omenan geenivaratarhan ja aitousmarjatarhan hoito, havainnointi ja näytteidenotto. Tehtäviin kuuluu myös muiden projektien kenttäkokeiden toteutuksessa avustaminen.

Mielellään kokemusta puutarha-alalta/puutarha-alan opiskelija

Lisätietoja: Marjo Segerstedt, puh. 029 532 6522

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, puutarha-ala/mansikan lajikkeet

Piikkiö
3 kk

Tehtäviin kuuluu mansikan lajikkeiston kehittämiseen ja tutkimiseen liittyvät tehtävät. Etsimme puutarha- tai maatalousalaa opiskellutta harjoittelijaa avustamaan mansikan kenttäkokeiden perustamisessa, hoidossa ja sadonkorjuussa sekä erilaisten havaintojen tekemisessä. Osa työstä on tarkkaa, joten huolellisuus ja selkeä käsiala ovat tärkeitä. Tehtävään kuuluu tarvittaessa osallistuminen myös muihin puutarha-alan tutkimuksen tehtäviin.

Opintoja kasvintuotannon alalta, (maatalous- tai puutarha-ala), mielellään työkokemusta. B-ajokortti on eduksi.

Lisätietoja: Tuuli Haikonen, puh. 029 532 6587, & Marjo Segerstedt, puh. 029 532 6522

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, kenttätutkimus, 3 paikkaa

Maaninka
3,5 kk

 

Monipuoliset nurmitutkimuksen kenttäkoetoiminnan tehtävät kuten mm. koeruutujen hoitotyöt, sadonkorjuu sekä näytteiden ottaminen ja käsitteleminen, tulosten tallentaminen.

Tehtävään soveltuvat AMK-agrologi- tai MMM -tutkinnon loppuvaiheen opiskelijat.

Lisätietoja: Johanna Kanninen, puh. 029 532 6209

Hae paikkaa!
Harjoittelija/tutkimusassistentti, lypsykarja

Maaninka
3 kk

Tutkimusta avustavat tehtävät lypsykarjan ruokinta, lypsy ja hoito. Lisäksi tutkimuslaitteiston ylläpito- ja huoltotehtäviä.

Tehtävään soveltuu agrologi amk opiskelija tai maatalouden alalta toisen asteen tutkinnon suorittanut henkilö. Kiinnostus tuotantoeläinten hoidon tehtäviin.

Lisätietoja: Timo Kajan, puh. 029 532 2326

Hae paikkaa!
Tutkimusmestari, kalastukset
1 paikka 
Simojoki ja Keminmaa
6 kk
Osallistuminen Simojoen vaelluspoikaspyyntiin, sähkökalastuksiin ja DIDSON-kaikuluotaukseen. Tehtävinä mm. vaelluspoikaspyydysten ja kaikuluotausrakenteiden pystytys ja ylläpito sekä sähkökalastukset, kalamerkinnät, näytteenotto, kaluston korjaukset ja huollot. Työn suorituspaikka Simojoki ja Keminmaa.

Soveltuva koulutus, esim.iktyonomi. Verkkokalastuksen vankka käytännön tuntemus ja hallinta. Pyyntivälineiden ja muun kaluston korjaus ja huolto taidot. Veneiden käyttötaitoa järviolosuhteissa. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. 029 532 6226

Hae paikkaa!
Tutkimusassistentti, kalastukset Tornionjoki
2 paikkaa
Oulu
4 kk
Osallistuminen Tornionjoen vaelluspoikaspyyntiin ja sähkökalastuksiin. Työtehtävinä mm. poikasrysien pystytys, koenta ja ylläpito sekä kalamerkinnät, näytteenotto ja kaluston huollot. Jokipoikasten sähkökalastukset, aineistojen esikäsittelyt ja tallennukset. Työn suorituspaikka Tornionjoki, Tornio ja Kolari.

Soveltuva koulutus, esim. kalabiologia. Kalojen koekalastus- ja näytteenottomenetelmien sekä vaelluspoikaspyynnin ja sähkökalastuslaitteiden hyvä käytännön tuntemus ja hallinta. Veneiden käyttötaitoa jokiolosuhteissa.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. 029 532 6226

Hae paikkaa!
Tutkimusavustaja, Tornionjoen DIDSON-luotaukset
2 paikkaa 
Oulu
3 kk
Osallistuminen Tornionjoen DIDSON-luotauksiin. Tehtävinä luotausrakenteiden pystytys, ylläpito ja purku. Kaikuluotausaineistojen käsittely, kalojen laskenta ja nettisivujen päivitys. Työn suorituspaikka Tornionjoki, Ylitornio.

Soveltuva koulutus, esim. kalabiologia. Aikaisempaa kokemusta DIDSON-kaikuluotauksesta (luotaimien asentaminen, käyttö ja ylläpito) ja kaikuluotausdatan käsittelytaitoa. Veneiden käyttötaito jokiolosuhteissa.

Lisätietoja: Jarkko Kekkonen, puh. 029 532 6226

Hae paikkaa!