Luken tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on rakennettu osaamispohjaisesti. Neljä tutkimusyksikköä, tilastoyksikkö ja tutkimuksen tukipalvelut -yksikkö rakentuvat ryhmistä ja tiimeistä, joiden osaamista hyödynnetään monitieteisissä tutkimusohjelmissa ja hankkeissa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen suunnittelussa ja suuntaamisessa ovat vahvasti mukana asiakkaamme, tiedon ja ratkaisujen loppukäyttäjät.

organisaatio 2016 luke.docx