Luken tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on rakennettu osaamispohjaisesti. Neljän tutkimusyksikön, tilasto- ja tutkimusinfrastruktuuripalvelut -yksiköiden sekä kuuden palveluryhmän osaamista hyödynnetään monitieteisissä tutkimusohjelmissa ja hankkeissa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen suunnittelussa ja suuntaamisessa ovat vahvasti mukana asiakkaamme, tiedon ja ratkaisujen loppukäyttäjät.