Luken tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on rakennettu osaamispohjaisesti. Neljän tutkimusyksikön, tilasto- ja tutkimusinfrastruktuuripalvelut -yksiköiden sekä kuuden palveluryhmän osaamista hyödynnetään monitieteisissä tutkimusohjelmissa ja hankkeissa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen suunnittelussa ja suuntaamisessa ovat vahvasti mukana asiakkaamme, tiedon ja ratkaisujen loppukäyttäjät.

Luke organisaatio 2021