Luken tutkimus- ja asiantuntijatoiminta on rakennettu osaamispohjaisesti. Neljä tutkimusyksikköä, tilastoyksikkö sekä tutkimusinfrastruktuuripalvelut- ja tutkimuksen tukipalvelut -yksiköt rakentuvat ryhmistä, joiden osaamista hyödynnetään monitieteisissä tutkimusohjelmissa ja hankkeissa yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tutkimuksen suunnittelussa ja suuntaamisessa ovat vahvasti mukana asiakkaamme, tiedon ja ratkaisujen loppukäyttäjät.