Kuva havainnollistaa Luken tutkimus- ja asiantuntijatyötä sekä sen ohjausta

Tutkimus

 • Volyymi: 83 M€ (bruttomenot), 48,5 M€ (talousarviorahoitus)
 • Ohjaus: Luken strategia ohjaa sekä Luken ja MMM:n välisen tulossopimuksen n. 20 geneeristä tavoitetta ohjaavat (vastaavat mm. ministeriöiden tietotarpeisiin).
 • Vastuuhenkilö: tutkimusylijohtaja Antti Asikainen
 • Toteutus: Tutkimus tehdään neljässä tutkimusohjelmassa ja niiden projekteissa. Tutkimus tuottaa uuden tiedon ja ratkaisujen lisäksi osaamista, jota hyödynnetään asiakasratkaisuissa ja VOAS-työssä.
 • Vaikuttavuustavoitteet: Tutkimuskysymysten ratkaisu Luken toimialalla
 • Hyödyntäjät: Koko yhteiskunta (Suomessa ja globaalisti)
Viranomais- ja asiantuntijatehtävät (VOAS)

 • Volyymi: 24 M€ (bruttomenot), 20 M€ (talousarviorahoitus)
 • Ohjaus: MMM–Luke-tulossopimus, MMM:n ja Luken VOAS-koordinaatioryhmä ohjaa.
 • Vastuuhenkilö: Ohjelmajohtaja Sirpa Thessler
 • Toteutus: VOAS-tehtävät tehdään Viranomaistehtävät-ohjelmassa.
 • Vaikuttavuustavoitteet: VOAS-työ vastaa säädösten ja lakien tietotarpeiseen ja tehtäviin, tuottaa tietovarantoja tutkimukselle sekä edistää luonnonvarojen kestävä käyttöä.
 • Hyödyntäjät: MMM, EU,YM, muut viranomaiset sekä tutkimus
Asiakasratkaisut

 • Volyymi: 8 M€ (asiakasrahoitus)
 • Ohjaus: Asiakaskysyntä ohjaa, asiakas omistaa tulokset. MMM–Luke-tulossopimuksessa on asiakastyölle volyymitavoite.
 • Vastuuhenkilö: asiakasjohtaja John Kettle
 • Toteutus: Asiakasratkaisut tehdään asiakasrahoitteisissa projekteissa.
 • Vaikuttavuustavoitteet: Asiakkaiden kilpailukyvyn parantaminen ja uusien innovaatioiden luominen
 • Hyödyntäjät: Kotimaiset ja kansainväliset yritykset, julkinen sektori, yksityisen sektorin toimeksiannot, säätiöt
Tilastotuotanto

 • Volyymi: 8 M€ (bruttomenot) 6,5 M€ (talousarviorahoitus)
 • Ohjaus: Tilastointia ohjaavat EU-säädökset, laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista, tilastolaki sekä valtion tilastotoimen tilastokäytänteet.
 • Vastuuhenkilö: Tilastojohtaja Elina Tamminen
 • Toteutus: Tilastotuotanto tehdään Tilastopalvelut-yksikössä.
 • Vaikuttavuustavoitteet: Luotettava ruoka- ja luonnonvara-alan tilastotuotanto päätöksenteon tueksi
 • Hyödyntäjät: EU, YK, MMM, Tilastokeskus, muut viranomaiset, tutkimus ja koko yhteiskunta