Luken strategian mukaisesti luomme tutkimuksen avulla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista. Tuotamme tutkimuksellamme arvoa ja ratkaisuja asiakkaillemme – lähellä ja globaalisti. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja toimintamallejamme sekä seuraamme toimintamme laatua, vastuullisuutta ja eettisyyttä.

Luken työskentelyä ja toimintaa ohjaavat strategian lisäksi toimintatapaohje (Code of Conduct) ja Luken arvot. Toimintatapaohjeemme linjaa ne eettiset toimintaperiaatteet, joiden mukaan kaikki lukelaiset työskentelevät. Toimintatapaohje on siis peruskivi kaikelle Luken toiminnalle, ja se kertoo, miten työskentelemme, kohtelemme henkilöstöämme, kumppaneitamme ja asiakkaitamme. Tutkimuslaitoksena meille on äärimmäisen tärkeää, että työmme on korkealaatuista, kunnianhimoista ja luotettavaa. Tutkimuseettiset normit, tutkimuksen neutraliteetti ja vastuullisuus ovat tekemisemme kulmakiviä.

Hyvän toimintatavan periaatteet auttavat meitä jokapäiväisessä työssä tunnistamaan oikeat tavat toimia ja ehkäisemään haitalliset toimintamallit. Olemme Lukessa vahvasti sitoutuneita toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti. Toimintatapaohje koskee meitä kaikkia, ja edellytämme toimintatapaohjeen noudattamista paitsi itseltämme, myös kumppaneiltamme.