Haluamme toimia tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Haemme pitkäkestoisia strategisia kumppanuuksia ja pyrimme tunnistamaan asiakkaidemme tarpeet ja haluamme tarjota niihin sopivia räätälöityjä ratkaisuja. Toimintamme on kansainvälistä.

Luken asiakasratkaisut

Johanna Buchert, tutkimusylijohtaja
Asiantuntemusala: genomiikka, jalostus, biojalostamot

Puh: 029 5326 663
johanna.buchert@luke.fi

Yhteystiedot asiakkaille

Lotta Heikkilä, Senior Customer Manager
Kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa: https://www.luke.fi/tutkimusteemat/kestava-luonnonvaratalous-yhteiskunnassa/
Asiantuntemusala: lähiruoka, kuluttajat, ruokasektorin liiketoimintamallit
Puh: 029 532 6166
lotta.heikkila@luke.fi

Juha-Matti Katajajuuri, Senior Customer Manager
Innovatiivinen ruokajärjestelmä: https://www.luke.fi/tutkimusteemat/innovatiivinen-elintarvikeketju/
Asiantuntemusala: kiertotalous, elinkaariarvioinnin (LCA) kehittäminen ja soveltaminen, ruokajärjestelmän kiertotalous ja ruokahävikki
Puh: 029 532 6219
juha-matti.katajajuuri@luke.fi

Eero Mikkola, Senior Customer Manager
Pohjoinen vihreä biotalous: https://www.luke.fi/tutkimusteemat/pohjoinen-vihrea-biotalous/
Asiantuntemusala: metsäsektori
Puh: 029 532 2140
eero.mikkola@luke.fi

Mikko Järvinen, Group Manager
Asiantuntemusala: eläinten hyvinvointi, nurmet ja maidontuotanto

Puh: 029 532 6192
mikko.jarvinen@luke.fi

Jaakko Nuutila, Research Scientist
Sininen biotalous: https://www.luke.fi/tutkimusteemat/sininen-biotalous/
Asiantuntemusala: vesiviljelyjärjestelmät
Puh: 029 532 6780
jaakko.nuutila@luke.fi

Pauli Saarenketo, johtava asiantuntija, kaupallistaminen
Asiantuntemusala: IPR-asiat

Puh: 029 532 6569
pauli.saarenketo@luke.fi

Katso myös