Artikkelit Kala, Ruoka, Ympäristö

Kalankasvatusta lisäämällä suomalaisille saadaan entistä enemmän kotimaista, kestävästi tuotettua kalaa. Kasvatettu kala on ilmastopäästöjen ja rehutehokkuuden näkökulmasta tehokkain tapa tuottaa eläinproteiinia.

Maailmanlaajuisesti kasvatettua kalaa tuotetaan jo enemmän kuin naudanlihaa. Viime vuosina kasvatetun kalan tuotanto on lisääntynyt vuosittain noin kaksi miljardia kiloa. FAO on ennustanut tuotannon kasvavan 13 miljardia kiloa vuoteen 2030 mennessä.

”Maailmanlaajuisesti kalastamalla ei voida enää vastata lisääntyvään kalan kysyntään, koska kalakannat eivät sitä kestä. Siten kasvatus on ainoa vaihtoehto lisätä kalan tuotantoa”, Luken tutkija Markus Kankainen sanoo.

”Kotimaisen kalankasvatuksen lisäämistä puoltavat kysynnän lisäksi alan hyvät toimintaedellytykset. Merialueen ruokakalatuotanto ja sitä tukeva sisämaan poikastuotanto ovat nykyisellään kannattavaa liiketoimintaa ilman tuotantotukia.”

Kalankasvatuksen ravinnekuormitus on vähentynyt Suomessa merkittävästi, yli 70 prosenttia 1990-luvun alusta. Muuhun ravinnekuormitukseen verrattuna toimialan kuormitus on marginaalisen pieni.

”Kalankasvatuksen ympäristötehokkuutta on jo vuosikymmeniä kehitetty rehuteollisuuden, kalankasvatusyritysten, viranomaisten ja tutkijoiden määrätietoisena yhteistyönä”, Kankainen toteaa.

Ympäristövaikutusten seuranta on kehittynyt ja kalankasvatuksen vaikutuksista on saatu lisää tutkimustietoa. Siten on voitu tehdä kestäviä ratkaisuja tuotannon lisäämisestä ja sen sijoittamisesta. Näin viljellyn kalan tuotantoa ja kulutusta voidaan suositella perustellusti:

”Muun muassa ympäristöjärjestö WWF on jo vuonna 2014 tunnustanut kotimaisille kasvatetuille kaloille, kirjolohelle ja siialle, vihreän valon merkiksi ympäristöystävällisestä vaihtoehdosta, jonka kulutusta kannattaa suosia.”

Metsähallituksen, Luken ja Suomen ympäristökeskus Syken Kalavaltio-hankkeessa etsitään parhaita kalankasvatusalueita ja tehdään ympäristölupahakemuksia varten tarvittavia selvityksiä, jotta kotimaisen kalatuotannon lisääminen olisi yrityksille helpompaa. Metsähallituksen yksi tehtävä on etsiä valtion maa- ja vesialueilta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kalankasvatuksen edistäminen on yksi tapa toteuttaa tätä tavoitetta.

Kalankasvatus
Kalavaltio-hankkeen tavoitteena on lisätä kestävää kotimaista kalankasvatusta valtion merialueilla sekä helpottaa yritystoiminnan käynnistymistä. Kuva: Omer Levin.

Kevään 2019 aikana on kartoitettu, millä valtion vesialueilla yrityksiä kiinnostaa lisätä kalankasvatusta. Tämän jälkeen alueiden soveltuvuutta arvioidaan muiden sidosryhmien ja ympäristöselvitysten perusteella. Metsähallituksen hallinnoimat merialueet sijaitsevat ulkosaaristossa ja avomerellä, jonne tutkimusten ja seuranta-aineiston perusteella voi perustaa suuriakin tuotantolaitoksia ilman havaittavaa vaikutusta ympäristön tilaan.

Hankkeessa huomioidaan laajasti ympäristötekijöitä sekä sosiaalisia ja taloudellisia kriteereitä, joiden perusteella arvioidaan kestävät alueet ja tuotantomäärät kalankasvatukselle. Metsähallituksen hallinnoimiin vesialueisiin sekä mallinnettuihin optimaalisiin kalankasvatuspaikkoihin voi tutustua Luken open data -palvelussa.

Teksti: Kaisa Nieminen
Sivun yläreunan kuva: Raisioaqua Oy
Julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 5.8.2019

Artikkeli on julkaistavissa muissa kanavissa, kun julkaisun yhteydessä mainitaan artikkelin kirjoittajan ja artikkelin julkaisijan (Luonnonvarakeskus) nimi.

Katso myös