Artikkelit Ilmasto, Metsä

Puun kuoresta saa raaka-ainetta lääke-, kosmetiikka- ja elintarviketeollisuuteen. Erityisen paljon antioksidantteja on Pohjois-Suomen äärioloissa kasvaneen puun kuoressa.

Puun kuori on poikkeuksellisen monipuolinen raaka-ainelähde, jonka eri kerroksia voi käyttää moniin eri tuotteisiin.

–Kuori sisältää säilyvyyttä parantavia antimikrobisia ja antioksidatiivisia yhdisteitä, jopa lääkeaineiden lähtöaineita sekä elintarvikkeiden makua parantavia yhdisteitä, sanoo Luonnonvarakeskuksen (Luke) johtava tutkija, tutkimuspäällikkö Pekka Saranpää.

Kuoresta saa lisäksi raaka-ainetta esimerkiksi puunsuojaukseen, liimaan, eristemateriaaleihin tai vedenpuhdistukseen sitomaan haitallisia yhdisteitä.

Monipuolisuudestaan huolimatta kuori on raaka-aineena jäänyt paljon vähemmälle huomiolle kuin esimerkiksi selluloosakuitu. Kuoren tutkiminen on saanut nostetta vasta 2000-luvulla.

Nyt Lukella on käynnissä neljä hanketta, joissa tutkitaan uudenlaisia keinoja hyödyntää kuorta.

Puusta kaikki irti

Kuorikiinnostuksen heräämisen taustalla on tavoite hyödyntää metsästä korjattu puubiomassa mahdollisimman tarkkaan ja aiempaa monipuolisemmin.

Puissamme on paljon muutakin kuin puuta. Puun kuoresta saatava taloudellinen hyöty moninkertaistuu, kun kuori hyödynnetään polttamisen sijasta muilla tavoin.

–Euroopan unioni haluaa edistää puun kaskadikäyttöä. Sen periaatteen mukaan puun ja kuoren polttaminen bioenergiaksi on vihonviimeinen käyttömuoto. Siksi nyt etsitään kuumeisesti vaihtoehtoja, mitä kaikkea hyödynnettävää puussa on, Saranpää sanoo.

Kaskadikäytöllä Saranpää tarkoittaa jalostusprosessia, jossa raaka-aine hyödynnetään erilaisina tuotteina mahdollisimman monta kertaa ennen kuin se poltetaan energiaksi. Näin metsästä korjatuista puista saadaan irti suurin mahdollinen hyöty.

Saranpää peilaa kuoren resurssiviisasta käyttöä myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kestävien tuotantotapojen edistämiseksi tarvitaan nyt nopeita toimia.

–Puun kuorta hyödyntämällä uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden määrä kulutushyödykkeissä kasvaisi. Havupuiden kuoren tanniini-polyfenoleilla voi korvata esimerkiksi monissa liimoissa yleisesti käytettyjä fossiilisia ja haitallisia fenoliyhdisteitä, Saranpää sanoo.

Jäätelö saa kuoresta metsän makua

Luken erikoistutkija Tuula Jyske on parin viime vuoden ajan perehtynyt kuusen kuoressa oleviin bioaktiivisiin yhdisteisiin, stilbeeneihin ja tanniineihin. Yhdisteet ovat haitallisia mikrobeille ja antioksidantteina ehkäisevät niiden ympärillä olevien aineiden haitallista hapettumista.

Puun kuoresta uutettua tanniinia on kokeiltu Luken yhteistyöhankkeissa mm. poronlihatuotteisiin ja jäätelöön. Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että uuteaineilla voidaan lisätä tietyntyyppisten elintarvikkeiden säilyvyyttä ja korvata näin muita säilöntäaineita. Kuva: Petri Kilpeläinen

Jyskeen sarkaa on tutkia, kuinka puun kuoren hyödyllisiä yhdisteitä voisi hyödyntää lisä- ja aromiaineina esimerkiksi elintarviketeollisuudessa.

Hän on muun muassa testannut, estävätkö puun kuoresta uutetut tanniinit poronlihan rasvojen hapettumista. Näin ne auttaisivat lihajalosteita säilymään paremmin.

–Poronlihatuotteilla testattiin myös, antavatko tanniinit lihaan jotakin kiinnostavaa eksoottista makua. Tanniinit tuovat makua muun muassa viineihin.

Jyske kollegoineen on testannut tanniinipitoisia kuoriuutteita myös rovaniemeläisen jäätelövalmistajan kanssa. Yrityksellä oli toiveena löytää jäätelötuotteisiin uudenlaista metsäistä makua.

–Tulokset olivat lupaavia. Näyttää siltä, että uuteaineilla voisi parantaa tietyntyyppisten tuotteiden säilyvyyttä ja korvata muita säilöntäaineita, Jyske summaa ensimmäisten tuotekehitystestien tuloksia.

Luomuraaka-ainetta koko Suomesta

Elintarvike- ja kosmetiikkateollisuutta varten suomalaisella puun kuorella on etuna, että maan metsistä on luomusertifioitu liki 12 miljoonaa hehtaaria. Ala on noin kolmannes maailman sertifioidusta luomukeruualasta.

Maan suurimmat luomusertifioidut alueet ovat Pohjois-Suomessa. Saman alueen metsillä on toinenkin vahvuus.

–Pohjoisessa kasvaneissa puissa on suuremmat pitoisuudet stilbeenejä kuin etelän puissa. Mitä äärevämmät kasvuolosuhteet puilla on, sitä enemmän näitä yhdisteitä syntyy, Jyske sanoo.

Kuori ei ole helppo nakki

Pekka Saranpää muistuttaa, että puusta ja kuoresta voi tehdä mitä tahansa korvaamaan öljypohjaisia tuotteita. Mutta kuoren eri ainesosien irrottaminen ja käsittely ei ole helppoa.

–Puuaineksessa on 95 prosenttia puukuituja, mutta kuoressa sen sijaan tavaton monimuotoisuus. Kuoressa on erilaisia solukoita, mikä tekee sen hyödyntämisen haasteelliseksi. Kun niitä aletaan rikkomaan ja uuttamaan, tapahtuu yleensä reaktioita, joiden hallitseminen on haastavaa.

Kuoren monimuotoinen rakenne on samalla mahdollisuus ja haaste.

–Kyse on resurssitehokkuudesta ja siitä, että kuoren jalostusprosesseista saadaan tehokkaita ja kannattavia. Järkevää on käyttää esimerkiksi fossiiliset raaka-aineet polttonesteinä niin suuressa määrin kuin mahdollista ja korvata niihin pohjautuvia muita käyttöjä biomassoilla, Saranpää sanoo.

Katso myös