Luonnonvarakeskus on kehittänyt valmiuksia ISO 11783 -standardin mukaisten (ISOBUS) järjestelmien testaamiseksi. Luonnonvarakeskuksen Vakolan toimipisteessä Vihdissä on peruslaitteisto ja -ohjelmisto väyläliikenteen seuraamiseen ja simuloitiin sekä keskeisiä ISOBUS-komponentteja. Kehitämme jatkuvasti ISOBUS-laboratorion toimintaa vastaamaan konevalmistajien testaustarpeita. Teemme tiivistä yhteistyötä Suomen Maatalousautomaatio ry:n (SMA) (www.cropinfra.com/sma) kanssa. ISOBUS-laboratorio toimii SMA:n jäsenten yhteisenä ISOBUS-komponenttien testauspaikkana. Yhteistyömme on tiivistä myös Aalto-yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Traktori-työkoneyhdistelmien testaaminen on mahdollista myös Vihdissä toteutettavissa maatilamittakaavan peltotesteissä Cropinfra-tutkimusalustalla. Käytössämme olevat ISOBUS-komponentit ja Cropinfran konekanta mahdollistavat tuotekehitysvaiheessa olevien komponenttien yhteensopivuuden testaamisen.

ISOBUS-lab_verkko

ISOBUS-laboratorio (kuvassa) tarjoaa asiakkaille virallisiin testauksiin valmistavaa ISOBUS Conformance -testausta ohjelmistoille. Testi on teknisesti sama AEF:n (The Agricultural Industry Electronics Foundation, www.aef-online.org) virallinen testi, mutta ISOBUS-laboratorio ei ole AEF:n virallinen testauslaboratorio. Testausta tehdään paikanpäällä asiakkaiden läsnäollessa. Myöhemmässä vaiheessa testausta voidaan tehdä myös etäpalveluna. Tämä edellyttää, että asiakas toimittaa laboratorioon testattavat laitteet, tarvittavat komponentit ohjelmistojen päivitykseen ja riittävät tiedot uusien ohjelmistoversioiden asentamiseen. Tällä hetkellä ISOBUS-laboratoriossa ei tehdä AEF:n mukaista Hardware-testausta. Luonnonvarakeskuksen Vakolan toimipisteessä Vihdissä on mahdollisuus järjestää myös aiheeseen liittyviä koulutustapahtumia ja seminaareja. Konsultoimme tarvittaessa standardin tulkinnassa.

Lisätiedot

Raimo Linkolehto, puh. 029 532 6339, sähköposti raimo.linkolehto@luke.fi