Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi maankäyttöä koskevan Climate Change and Land -erikoisraportin 8.8.2019. Raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä. Luonnonvarakeskus ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta


IPCC-kuvitusta