Ilmastonmuutoksen kiihtyminen vaikuttaa arktisella alueella voimakkaammin kuin muualla ja koettelee arktista herkkää luontoa ja sen varassa harjoitettavia elinkeinoja. Muutokseen sopeutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä tutkijoiden, viranomaisten, yritysten ja arktisen alueen asukkaiden kesken sekä, ilmastokestävän ajattelutavan omaksumista.

Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinta edel­lyttää ilmastokestävyyden vahvaa tuntemusta kai­killa kestävyyden osa-alueilla. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on syytä ottaa huomioon biotalouselinkeinojen ennakoinnissa ja erityisesti investointien suunnittelussa kuten kaavoitus- ja lupakäytännöissä sekä vesiensuojelurakentamisessa.