Virpi Vorne

Tutkija

Tutkinto

FM

Sähköposti

virpi.vorne@luke.fi

Puhelin

+358295326649

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Elintarviketuotannon ympäristövaikutukset. Ruokajärjestelmien vaikutus Itämeren rehevöitymiseen. Muuttuvan ilmaston vaikutus elintarvikeketjun ekologiaan. GMO riskinarviointi. Ympäristöriskien arviointi. Sääolosuhteiden yhdysvaikutukset. Perunan laatu. Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely. Asiantuntemusala: elintarvikkeiden laatu, ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos, Itämeri, GMO, elintarvikekemia, peruna, luomu

Uusimmat julkaisut