Ville Vähä

Asiantuntija, seurannat

Tutkinto

FM eläinekologia

Sähköposti

ville.vaha@luke.fi

Puhelin

+358295327878

Osoite

Paavo Havaksentie 3, 90570 Oulu

Asiantuntemusalueet

Lohi- ja meritaimenkantojen arviointi, Tornionjoki, Simojoki, sähkökalastus, vaelluspoikaspyynti, kaikuluotaus, kalamerkinnät, EU-tiedonkeruuohjelma,biologinen tiedonkeruu, merialueen näytteenotto