Veli Hietaniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

veli.hietaniemi@luke.fi

Puhelin

+358295326126

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Viljojen, elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden mykotoksiinit (Fusarium-toksiinit, aflatoksiinit ja okratoksiini A) ja orgaaniset vierasaineet (PAH - ja PCB -yhdisteet, torjunta-ainejäämät) sekä raskasmetallit. Viljojen hometoksiinipitoisuuksien seuranta, viljelytekniset - ja sadonkorjuun jälkeiset hallintakeinot, riskiennusteet ja riskin arvioinnin kehittäminen mallintamalla sekä ottamalla käyttöön sähköisiä järjestelmiä. Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvien sivuvirtojen hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla. Laatukauran brändin rakentaminen ja markkinointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansallisen seleeniseurannan toteuttaminen. Asiantuntemusala: viljat, kaura - ja kauratuotteet, elintarvikkeet, maataloustuotteet, hometoksiinien hallintakeinot ja riskin arviointi, sivuvirtojen hyötykäyttö, laatukauran markkinointi, seleeniseuranta, analyysimenetelmät, hometoksiinit, hometoksiinien pikamenetelmät, torjunta-aineet, polyklooratut bifenyylit, PAH-yhdisteet, raskasmetallit. Asiasanat: viljat, viljavalmisteet, kaura, kauratuotteet, elintarvikkeet, kasvintuotanto, hallintakeinot, riskin arviointi, sivuvirrat, termomekaaninen prosessointi, analyysimenetelmät, kromatografia, massaspektrometria, nestekromatografia, NIR/NIT, hometoksiinien pikamenetelmät, ylikriittinen uutto, ekstruusio.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Laatua ja laadunhallintaa luonnontuotealalle
Maatalous, Puutarha

Laatua ja laadunhallintaa luonnontuotealalle

Tämä opas on suunnattu kerääjille ja luonnontuotealan yrityksille, joissa luonnon raaka-aineita jalostetaan nyt tai tulevaisuudessa korkeamman jalostusarvon tuotteiksi elintarvike-, hyvinvointi- ja kosmetiikka-aloille. Oppaan sisällön on tarkoitus tuoda tietoa jo olemassa olevien omavalvontapohjien ja oppaiden rinnalle laadunhallintaan korkean raaka-aineen laadun ylläpitämiseksi sekä raaka-aineen jalostusarvon nostamiseksi.