Veli Hietaniemi

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

veli.hietaniemi@luke.fi

Puhelin

+358295326126

Osoite

Myllytie 1, 31600 Jokioinen

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheet: Viljojen, elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden mykotoksiinit (Fusarium-toksiinit, aflatoksiinit ja okratoksiini A) ja orgaaniset vierasaineet (PAH - ja PCB -yhdisteet, torjunta-ainejäämät) sekä raskasmetallit. Viljojen hometoksiinipitoisuuksien seuranta, viljelytekniset - ja sadonkorjuun jälkeiset hallintakeinot, riskiennusteet ja riskin arvioinnin kehittäminen mallintamalla sekä ottamalla käyttöön sähköisiä järjestelmiä. Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvien sivuvirtojen hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla. Laatukauran brändin rakentaminen ja markkinointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kansallisen seleeniseurannan toteuttaminen. Asiantuntemusala: viljat, kaura - ja kauratuotteet, elintarvikkeet, maataloustuotteet, hometoksiinien hallintakeinot ja riskin arviointi, sivuvirtojen hyötykäyttö, laatukauran markkinointi, seleeniseuranta, analyysimenetelmät, hometoksiinit, hometoksiinien pikamenetelmät, torjunta-aineet, polyklooratut bifenyylit, PAH-yhdisteet, raskasmetallit. Asiasanat: viljat, viljavalmisteet, kaura, kauratuotteet, elintarvikkeet, kasvintuotanto, hallintakeinot, riskin arviointi, sivuvirrat, termomekaaninen prosessointi, analyysimenetelmät, kromatografia, massaspektrometria, nestekromatografia, NIR/NIT, hometoksiinien pikamenetelmät, ylikriittinen uutto, ekstruusio.