Veikko Möttönen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

veikko.mottonen@luke.fi

Puhelin

+358295325053

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

puun kuivaus ja modifiointi, puun fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet, lehtipuiden ominaisuudet ja käyttö, väritutkimukset