Veikko Möttönen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMT

Sähköposti

veikko.mottonen@luke.fi

Puhelin

+358295325053

Osoite

Yliopistokatu 6 B, 80100 Joensuu

Asiantuntemusalueet

puun kuivaus ja modifiointi, puun fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet, lehtipuiden ominaisuudet ja käyttö, väritutkimukset

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila
Metsä

Puun ominaisuuksien modifiointi : Menetelmät ja tutkimuksen tila

Tässä julkaisussa tarkastellaan puun ominaisuuksien fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia muokkaus- eli modifiointimenetelmiä. Näillä menetelmillä on tavoitteena parantaa sekä puun alun perin hyviä ominaisuuksia että sen käyttöä rajoittavia ominaisuuksia. Modifioinnilla tarkoitetaan käsittelyjä, joissa puuhun ei lisätä eikä siitä käytön aikana liukene ympäristöön eliöille haitallisia kemikaaleja eli biosidejä, ja että tuotetta elinkaarensa lopuksi hävitettäessä syntyvät ympäristöhaitat eivät ylitä modifioimattoman puun hävittämisestä syntyviä haittoja.