Tuija Sievänen

Erikoistutkija

Tutkinto

MMM, MH

Sähköposti

tuija.sievanen@luke.fi

Puhelin

+358295325269

Osoite

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki

Asiantuntemusalueet

Tutkimusaiheitani ovat olleet virkistyskäytön kysyntä ja seuranta, ulkoiluharrastuksiin osallistuminen, ulkoilukäyttäytyminen, ulkoilun hyvinvointivaikutukset, ilmastonmuutoksen vaikutukset ulkoilukäyttäytymiseen, luontomatkailu, ulkoilun trendit sekä virkistyskäytön indikaattorit. Olen toiminut Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisen inventoinnin (LVVI) koordinaattorina vuosina 1997-2012 sekä vastannut Ulkoilutilastojen 2000 ja 2010 tuottamisesta.

Uusimmat julkaisut

Kansikuva julkaisulle Luonnon virkistyskäyttö Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla : Virkistyskäyttö- ja ulkoilutilastoja maankäytön suunnittelun tueksi
Yleinen, Ympäristö

Luonnon virkistyskäyttö Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla : Virkistyskäyttö- ja ulkoilutilastoja maankäytön suunnittelun tueksi

Tämän raportin tavoitteena on tukea maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, joiden yhtenä haasteena on jatkossakin suunnitella korkealaatuisia virkistysympäristöjä asukkaille. Kaavoituksen tuloksena syntyneet maankäytön ratkaisut kohtelevat parhaimmillaan kaikkia eri osapuolia, niin ulkoilevia kansalaisia kuin yksityisiä maanomistajia tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti sekä toteuttavat luonnonvarojen kestävän käytön periaatteita pyrkien tasapainottamaan virkistystkäytön kysyntää ja tarjontaa.