Titta Kotilainen

Erikoistutkija

Tutkinto

FT

Sähköposti

titta.kotilainen@luke.fi

Puhelin

+358295322309

Osoite

Itäinen Pitkäkatu 4 A, 20520 Turku

Asiantuntemusalueet

Olen erikoistunut kasvihuoneiden ja muiden kontrolloitujen kasvatusympäristöjen valo-olosuhteisiin ja kasvien valobiologiaan. Olen työskennellyt valon mittaamisen ja analysoimisen sekä kasvien valovasteiden mittaamisen parissa useita vuosia, sekä tutkijana akateemisissa ympyröissä että yritysmaailman puolella.