Teppo Hujala

Erikoistutkija

Tutkinto

Dosentti, MMT

Sähköposti

teppo.hujala@luke.fi

Osoite

Vuorimiehentie 2, 02150 ESPOO

Asiantuntemusalueet

Virkavapaalla vuoden 2021 loppuun asti: metsänomistajien käyttäytyminen, politiikkakeinojen arviointi, alueelliset metsäohjelmat, tilakohtainen metsäsuunnittelu, vuorovaikutteinen metsäsuunnittelu, osallistava suunnittelu, päätöksenteon tukijärjestelmät, monimuotoisuuden turvaaminen, METSO-ohjelma, laadullinen tutkimus